Aktivity VKH

Pořádáme spoustu akcí, některé každý týden, některé jednou za rok. Každý si přijde na své, sledujte proto kalendář a přijďte mezi nás!

Studentské středeční mše

Ke slavení studentské mše svaté se scházíme v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí každou středu od 19. hodin. Mši svatou slouží většinou náš studentský kaplan Pavel Bačo. Několikrát za semestr však mezi sebe zveme i kněze z jiných farností. V průběhu letošního roku se můžete těšit na mše sloužené za různé profesní skupiny. Některé bohoslužby jsou výjimečné například tím, že jsou sloužené v angličtině, jindy se třeba zpívají pouze slovenské písničky. V minulých letech jsme připravili spolu s Českobratrskou církví evangelickou ekumenickou bohoslužbu, jindy jsme se sešli ke slavení mše svaté na ostrově u Vltavy. Bohoslužbu pravidelně hudbou doprovází schola Rytmig.

Po mši vystoupejte po schodech do Družinského sálu , kde máte možnost příjemného posezení s přáteli a občerstvení jak pevného, tak tekutého.

Pondělní Vysokoškolský Klub (PoVyK)

PoVyK ?!? To není jen vyjmenované slovo, ale i POndělní VYsokoškolský Klub. Absolventi a šikovní středoškoláci, nebojte se, jste samozřejmě zváni také!

Scházíme se v pondělí (jak jste dle názvu jistě odhadli) od 19 hodin v Družinském sále (zvoňte na stejnojmenný zvonek v průchodu v Ječné 2). Zveme si známé i méně známé hosty, kteří se věnují zajímavým otázkám. Host většinou o tématu povídá hodinu a půl, často pak následuje i diskuze. Můžeš se přijít dozvědět něco nového, nejen co se týká oblasti církve a náboženství, ale i například partnerských vztahů, sebepoznání, příběhů lidí na okraji společnosti aj.

Úterní Společeství (ÚTES)

Jde o zkratku ÚTErního Společenství. Většinou se scházíme v počtu 10–15 lidí. Společně se modlíme a formou diskuze probíráme různá témata spojená s naší vírou a duchovním životem. Necháváme však prostor i pro poznávání druhých a „vypnutí“ od všedních povinností. Scházíme se v prostorách u Ignáce (zvoňte na zvonek VKH Praha v průchodu v Ječné 2) každých 14 dní, konkrétní data jsou uvedena v kalendáři. Začínáme v 19 hod. a končíme přibližně ve 21 hod. Jsme otevřené společenství a těšíme se na nové tváře i věrné útesáky.

Pokud máte nějaké otázky, kontaktujte Tomáše, radního za Útes, na utes@vkhpraha.cz.

Taneční večery

Taneční večery se konají ve čtvrtky v 19:00 ve Studentském centru na Sabinově 4 na Žižkově. Procvičujeme standardní i latinské tance. Ve svém volném čase a úplně zadarmo nás učí Jíťa a Kuba. Důležitá je dobrá nálada, pohodlné oblečení a obuv s nebarvící podrážkou. Můžete přijít v páru i jednotlivě.

Sportování s Lazarem

Kdo si chce aktivně odpočinout od neustálého pilného studia či od práce, toho zveme na sportování s Lazarem (čtvrtek 19:00-21:00). Možností, jak se s námi pohodově vyblbnout, je víc než dost: k dispozici máme v zimním období dvě tělocvičny (Umělecká 8, Praha 7), v té větší hrajeme florbal , basketbal a volejbal, v té menší fotbal/florbal. V létě jsme na louce na Letné. Po sportu vyrážíme na „třetí poločas“ do přilehlých restauračních zařízení. Více informací včetně mapky naleznete na webu lazar.borec.cz, popř. napište mail: info@lazar.borec.cz.

KOSMA

KOSMA, neboli KOčovné Společenství Mladých Absolventů nabízí pravidelné úterní setkávání mladých pracujících při bohoslužbách v pražských kostelích. Následný program je rozličný, od přednášek, přes prohlídky až po ochutnávání vína. Více informací najdete na facebooku.

Snídaně s modlitbou ranních chval

Každý měsíc scházíme v prostorách u Ignáce ke společné snídani s modlitbou breviáře. Vstávat a modlit se chce sice trochu odvahy a přemáhání, ale přináší to své ovoce.

Roráty a křížové cesty

V adventní době společně chodíme na páteční roráty do katedrály sv. Víta. Po skončení staročeských rorátů se přemístíme ke snídani do prostor kláštera kapucínů. V postní době se přesuneme od katedrály jen o kousek dál a chodíme se v brzkých ranních hodinách modlit křížovou cestu na Petřín. I tato modlitba je zakončena snídaní v některém z nedalekých klášterů.

Víkendovky

Víkendovky se konají zpravidla dvě za rok, na podzim a na jaře. Vyjíždíme většinou někam na faru a program bývá různorodý, ale zpravidla zahrnuje výlet nebo pouť, hry, modlitbu a mnohé další.

Pražská hra

Jedná se o týmovou hru, která má tradici již od roku 2013. Hra je vždy rozdělena do dvou etap – noční a denní. Cílem hry je plnit úkoly, luštit šifry a dosáhnout cíle jako první. Hra se odehrává na krásných místech Prahy a každý rok je situována do jiného historického období. Hra je určena pro studenty, ale také absolventy z měst celé ČR.

Ples

Nejvelkolepější akce celého roku! Koná se v plesové sezóně, většinou někdy v únoru.