2012/2013

2012-2013 Po prázdninách se původní studentské společenství První pokus proměnilo v PoVyK aneb Pondělní vysokoškolský klub. Obsahem večerů jsou přednášky, besedy či diskuze vedené pozvanými osobnostmi.