2012/2013

7. 14., 21. prosince 2012 Třikrát jsme se v prosinci sešli v pátek na rorátech ve Svatovítské katedrále. Poté následovala snídaně u kapucínů, kde každý přispěl svou trochou na společný stůl.