2012/2013

11. června 2012 Akademický rok jsme zakončili na místě netradičním, poprvé u kanovníků na Vyšehradě. Počasí zprvu moc optimismu nedávalo, ale k večeru naštěstí pršet přestalo, tak jsme mohli celou dobu zůstat na farní zahradě. Jako vždy proběhla též valná hromada. Jakub, Pepa a Mikuláš zhodnotili uplynulý rok a poté byla zvolena nová rada, dozorčí komise a předseda a místopředsedové. Hlavně na postu předsedy došlo po několikaletém působení Jakuba Dubovského ke změně, na tomto postu ho vystřídal Honza Rosík. Rozhodně nepochybujeme o tom, že VKH Praha bude nadále v dobrých rukou.