2013/2014

19. března 2014 Trochu toho poznávání se navzájem, lidí, kteří chodí na mše a společné překonávání překážek se sladkou odměnou.