2013/2014

20. – 22. září 2013 Před začátkem akademického roku je třeba vše patřičně naplánovat! A proč u toho nestmelit i tým a nevyrazit někam daleko mimo civilizaci?