2013/2014

9. října 2013 Akademický rok VKH Praha zahájilo slavnostní zahajovací studentskou mší u sv. Ingáce. Mši celebroval Jenda Regner SJ. Na závěr mše radní představili VKH a jeho pravidelný program v následujícím roce. Večer pak pokračoval neformálním setkáním všech u grilování na farním dvoře.