2014/2015

8.10.2014 Zahájení akademického roku studentskou mší u sv. Ignáce. Celebroval studentský kaplan Jan Regner SJ, hudebně doprovázela schola Rytmig. Po skončení následovalo pohoštění v prostorách Jaboku.