2015/2016

9. prosince 2015 V rámci Družiny v Družinské – otevřeném společenství, které diskutuje nad palčivými tématy dnešní doby, byla možnost shlédnout dokumentární divadelní inscenaci od dobrovolného uskupení herců, jejichž životní příběhy se propisovaly v ději. Kdysi náleželi ke střední třídě, ale vlivem okolností a nenadálých životních událostí se ocitli na okraji společnosti – získali status “nových parazitů”. (foto M.Křížová)