2016/2017

7. prosince Mši svatou celebroval P. Stanislaw Gora, biskupský vikář pro charitní záležitosti, který je mj. pověřený pastorací neslyšících. Mše byla tlumočena do českého znakového jazyka.