2016/2017

2., 9., 16. prosince Páteční roráty v katedrále se snídaní u kapucínů i augustiniánů.