2017/2018

9. května 2018 uděloval otec biskup Václav Malý svátost biřmování. Děkujeme za fotografie Janě Havlové z Člověk a víra