2018/2019

Legendární ples VKH Praha 2019 se konal 15.2. na památku našeho drahého Tomáše, který se nemohl zúčastnit. Děkujeme všem, kteří se na jeho chodu podíleli, organizátorům, sponzorům, moderátorům, tanečníkům a hlavně pak Václavovi Chalupeckému, který pořídil tyto fotografie.