Aktivity VKH

VKH Praha pořádá velké množství nejrůznějších akcí. Některé akce se opakují s železnou pravidelností
už několikátým rokem. Jiné tzv. jednorázové jsou spíše ojedinělé. Ať už preferujete cokoli, věříme, že
si každý z Vás přijde na své.

Studentské středeční mše

Středeční studentské mše svaté jsou základem našeho VKH. K jejich slavení se scházíme v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí každou středu od 19. hodin. (S výjimkami letních nebo vánoční prázdnin.) Mši svatou nejčastěji celebruje náš studentský kaplan P. Samuel Prívara, SJ. Několikrát za semestr však mezi sebe zveme i kněze z jiných farností. Bohoslužbu pravidelně doprovází schola Rytmig. Pokud máte nějaký dotaz k oblasti liturgie nebo byste ráda požádali o obětování mše na konkrétní úmysl, napište na liturgie@vkhpraha.cz.
Každou středu po mši svaté se přesouváme o pár pater výš do Družinského sálu, kde nacházíme ideální prostor pro seznámení se, popovídání si, jednoduše trávení volného času jedni s druhými. Pořádáme také alternativní program pro ty, kteří se cítí lépe v menších skupinkách. Od to je tu PoStřeH (postředeční hodinka).

Pondělní Vysokoškolský Klub (PoVyK)

PoVyK neboli Pondělní vysokoškolský klub se koná v pondělí přibližně jednou za měsíc v Družinském sále při kostele sv. Ignáce z Loyoly. Jde o vzdělávací a kulturní složku našeho VKH. Náplní PoVyKu jsou přednášky, svědectví, diskuse a debaty s nejrůznějšími osobnostmi. V minulých letech proběhly série PoVyKů na téma Indie pomohla nám, Diskuse na téma vztahy, Rozhoduj se jako jezuita, Bez filtru – Bože, štveš mě, Živé dějiny církve a jiné. Zveme hosty z oblasti církve a náboženství, sebepoznání, vzdělávání, filozofie, aktuálního dění ve společnosti a mnohých dalších oblastí.

Úterní Společeství (ÚTES)

 

Společenství mladých lidí ÚteS se koná každé úterý od 18 hodin. Snažíme se vytvořit bezpečné prostředí s prostorem pro diskusi nad různými tématy, na modlitbu, ale i na odreagování od stresu formou různých her. V našem přívětivém kolektivu vás rádi přijmeme a krom nových přátelství zde najdete příležitost k vzájemnému obohacování a růstu k dospělému křesťanskému životu. Stejně tak si odnesete i plno zážitků. Pokud přijdete vy sami s nápady, jak úterní večer prožít, velmi je oceníme. Scházíme se v prostorách VKH Praha na adrese Ječná 2.

Modlitby s Písmem

Cílem těchto pravidelného setkávání je to nejzásadnější. Ranní skupinky modlitby nad Písmem se schází každé úterý a středu brzy ráno v 6:55 v průjezdu na Ječné 2. Po půlhodině rozjímaní nad Biblí v meditační místnosti je možnost pokračovat do podkroví ke společné snídani z vlastních zásob. V podkroví můžete zůstat, dokud vám nebude začínat škola.

Kromě této skupinky se v rámci farnosti sv. Ignáce schází ještě další skupinka; ta se setkává na tomtéž místě každý sudý čtvrtek v 18:25. Po společné modlitbě se všichni také rádi zdrží na večeři.

Herní večery

Každý čtvrtek se můžete od 18 hodin připojit v podkroví VKH k hraní deskových her. Máme na výběr z několika deskových a karetních her, určitě se ale nebojte přijít a pochlubit se s vlastními deskovkami! Něco malého na zub se taky během večera neztratí. Můžete se připojit i v průběhu večera, v takovém případě zvoňte v průjezdu na adrese Ječná 2 na zvonek VKH Praha. Do podkroví se dotanete, když půjdete po schodech úplně nahoru. Tak hraní zdar!

Chodíme s jezuity

Akce Chodíme s jezuity nabízí sérii celodenní výletů, které jsou pořádány jednou měsíčně vždy v sobotu. Vyrážíme společně vlakem na předem určené místo. S jezuity není myšleno pouze obrazně. Pokaždé nás někdo z jezuitů na výletě doprovází. Procházíme se přírodou, seznamujeme se a někdy slavíme i mši svatou. Důležité je, obléci se sportovně, vhodně podle počasí a připravit si jídlo na celý den. Termíny všech připravovaných výletů si přečtete v našem VKH kalendáři a na našich sociálních sítích.

Adorace s chválami

Adorace se konají přibližně jednou měsíčně většinou v pondělí ve večerních hodinách. Probíhají vždy ve Družinském sále při kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí. Zpíváme chvály v živé přítomnosti Ježíšova těla a velmi rádi vás v tomto společenství přivítáme. Pokud byste se rádi do příprav zapojili aktivněji, napište nám na mail adorace@vkhpraha.cz. Můžete se zapojit přímo do hudebního doprovodu nebo do technických či organizačních příprav. Budeme velmi rádi za každou pomocnou ruku.

Víkendovky

Víkendové akce se konají pouze párkrát do roka. Ubytování nacházíme na farách v různých menších českých městech. Na programu bývá výlet po okolí, duchovní program, společné vaření, ale i spousta zábavy při hrách či zpívání s kytarou a budování či utužování přátelství. Pokud máte ohledně víkendových akcí nějaké dotazy či nápady, napište nám na mail vikendovka@vkhpraha.cz.

Jednorázové akce

V průběhu celého roku organizujeme různé nepravidelné akce, tzv. jednorázovky. V minulosti se jednalo o akce typu návštěva kulturních představení, dobročinné akce, sportovní akce, táboráky, večery deskovek, speed-dating, filmové večery, návštěvy zábavných atrakcí a spoustu dalších. Každý rok je jedinečný a program se obměňuje. Nezdráhejte se nám proto říct, o jaké akce byste měli zájem.

Ples

Ples VKH je jednou z nejvelkolepějších akcí akademického roku. Od roku 2023 se konává na první pátek po Velikonocích. Organizace plesu zahrnuje velké množství příprav, proto nabízíme možnost se na nich podílet (viz sekce Zapoj se).

Roráty a křížové cesty

V adventní době společně chodíme na páteční roráty do katedrály sv. Víta. Po skončení staročeských rorátů se přemístíme ke snídani do prostor kláštera bosých karmelitánů – fortny.

V postní době se přesuneme od katedrály jen o kousek dál a chodíme se v 6.25 ráno modlit křížovou cestu na Petřín. Sraz bývá na zastávce Pohořelec, i tato modlitba je zakončena snídaní na Fortně.

S případnými dotazy se obracejte na liturgie@vkhpraha.cz.

Mezinárodní spolupráce

VKH Praha je kontaktním členem organizace JECI-MIEC, která sdružuje většinu aktivních studentských katolických organizací v Evropě. Díky této spolupráci máme možnost každoročně se účastnit Study session, jež se konají v EYC Strasburgu nebo v Budapešti. Během těchto sezení mohou členové VKH Praha zdokonalovat své dovednosti v různých oblastech a získávat nové poznatky. Kromě toho VKH Praha aktivně spolupracuje s organizací KHJ Insbruck a WAJ Krakow. Na konci prázdnin se vydáváme do Sankt Sigmund im Sellrain u Insbrucku, kde se věnujeme horským túrám.

KOSMA

KOSMA neboli KOčovné Společenství Mladých Absolventů nabízí pravidelné úterní setkávání mladých pracujících při bohoslužbách v pražských kostelích. Následný program je rozličný, od přednášek, přes prohlídky až po ochutnávání vína. Více informací najdete na  facebooku .

Příprava na svátosti

Přípravu na svátosti nezajišťujeme. Ve farnosti při našem kostele příprava na biřmování i křest v současné době již probíhá, a to od záři roku 2023. Pokud ale máte zájem, můžete se obrátit na našeho studentského kaplana P. Samuela Prívaru, SJ, který vás případně odkáže na přípravy u jezuitů, nebo v akademické farnosti u Nejsvětějšího Salvátora.

Více informací naleznete též na www.kostelignac.cz a www.farnostsalvator.cz