Aktivity VKH

Pořádáme spoustu akcí, některé každý týden, některé jednou za rok. Každý si přijde na své, sledujte proto kalendář a přijďte mezi nás!

Studentské středeční mše

Ke slavení studentské mše svaté se scházíme v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí každou středu od 19. hodin. Mši svatou slouží většinou P. František Hylmar, SJ. Několikrát za semestr však mezi sebe zveme i kněze z jiných farností. Bohoslužbu pravidelně hudbou doprovází schola Rytmig. Pokud máte nějaký dotaz nebo byste chtěli mít vlastní úmysl, napište na liturgie@vkhpraha.cz.

Po mši vystoupejte po schodech do Družinského sálu , kde máte možnost příjemného posezení s přáteli a občerstvení jak pevného, tak tekutého.

Příprava na svátosti

Přípravu na svátosti nezajišťujeme, ale pokud máte zájem, můžete kontaktovat rektora kostela sv. Ignáce P. Františka Hylmara SJ (kontakt: rektor@kostelignac.cz). U jezuitů začnou přípravy ke svátosti křtu, Eucharistie a biřmování v říjnu. Letáčky jsou k dispozici u vchodu do kostela.

V říjnu také začíná příprava na svátost biřmování v Akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora. Pro více informací kontaktujte Martina Staňka na stanek@farnostsalvator.cz.

Více informací naleznete též na www.kostelignac.cz a www.farnostsalvator.cz.

Pondělní Vysokoškolský Klub (PoVyK)

PoVyK neboli Pondělní vysokoškolský klub se koná obvykle v pondělí jednou za měsíc v Družinském sále při kostele sv. Ignáce z Loyoly. Jde o vzdělávací a kulturní složku našeho VKH. Těšit se můžete na přednášky, diskuse nebo třeba hudební představení. Zveme hosty z oblasti církve a náboženství, sebepoznání, vzdělávání, filozofie, aktuálního dění ve společnosti a mnohých dalších oblastí.

Zváni jsou nejen vysokoškoláci, ale i středoškoláci, absolventi a každý, kdo má chuť se něco nového dozvědět.


Úterní Společeství (ÚTES)

Společenství mladých lidí ÚTES se koná jednou za dva týdny v úterý od 19 hodin. V milém prostředí je prostor pro diskusi nad různými tématy, na modlitbu, ale i na odreagování od stresu formou různých her. V našem přívětivém kolektivu vás rádi přijmeme a krom nových přátelství zde najdete místo vzájemného obohacování a růstu k dospělému křesťanskému životu. Stejně tak si odnesete i plno zážitků. Scházíme se v prostorách VKH Praha na adrese Ječná 2.

Pokud máte nějaké otázky, nebo se chcete zkontaktovat než dorazíte poprvé, napište Kláře, radní za ÚTES, na utes@vkhpraha.cz.

Taneční večery

Taneční večery se konají ve čtvrtky v 19:00 ve Studentském centru na Sabinově 4 na Žižkově. Procvičujeme standardní i latinské tance. Důležitá je dobrá nálada, pohodlné oblečení a obuv s nebarvící podrážkou. Můžete přijít v páru i jednotlivě.

Sportování s Lazarem

Kdo si rád protáhne ztuhlé tělo, je srdečně zván si zasportovat na Lazara. Scházíme se každý čtvrtek 19:00 – 21:00 v zimě v tělocvičně ZŠ Umělecká v Holešovicích a v létě na Letné. Na programu jsou týmové sporty floorbal, basketbal a volejbal, případně i fotbal, v létě hlavně frisbee. Po sportu se může pokračovat třetím poločasem v blízké hospůdce. Více info na lazar.borec.cz, popř. napište mail: info@lazar.borec.cz.

KOSMA

KOSMA, neboli KOčovné Společenství Mladých Absolventů nabízí pravidelné úterní setkávání mladých pracujících při bohoslužbách v pražských kostelích. Následný program je rozličný, od přednášek, přes prohlídky až po ochutnávání vína. Více informací najdete na facebooku.

Roráty a křížové cesty

V adventní době společně chodíme na páteční roráty do katedrály sv. Víta. Po skončení staročeských rorátů se přemístíme ke snídani do prostor kláštera kapucínů. V postní době se přesuneme od katedrály jen o kousek dál a chodíme se v brzkých ranních hodinách modlit křížovou cestu na Petřín. I tato modlitba je zakončena snídaní v některém z nedalekých klášterů.

Víkendovky

Víkendovky se konají zpravidla dvě za rok, na podzim a na jaře. Vyjíždíme většinou někam na faru a program bývá různorodý, ale zpravidla zahrnuje výlet nebo pouť, hry, modlitbu a mnohé další.

Pražská hra

Jedná se o týmovou hru, která má tradici již od roku 2013. Hra je vždy rozdělena do dvou etap – noční a denní. Cílem hry je plnit úkoly, luštit šifry a dosáhnout cíle jako první. Hra se odehrává na krásných místech Prahy a každý rok je situována do jiného historického období. Hra je určena pro studenty, ale také absolventy z měst celé ČR.

Ples

Nejvelkolepější akce celého roku! Koná se v plesové sezóně, většinou někdy v únoru.