O nás

Kdo jsme a co děláme?

Vysokoškolské katolické hnutí Praha, z. s., neboli VKH Praha je společenství především studentů vysokých škol, ale též jejich absolventů a lidí s akademickým prostředím jakkoli spojených. Cílem společenství je poskytnout zázemí studentům během jejich studia a nabídnout jim prostor pro duchovní růst, navazování přátelství, vzdělávání a smysluplné využité volného času.

VHK Praha má momentálně cca 200 oficiálních členů, tj. těch, kteří podali přihlášku, ale patří k nám i další desítky těch, kteří oficiálně přihlášeni nejsou, avšak účastní se ať už pravidelných, nebo nepravidelných akcí.

VKH je spravováno tzv. radou, která se skládá z předsedy, místopředsedů a v současné době devíti dalších radních, kterým jsou svěřeny nejrůznější úkoly (organizace mší, společenství Útes, přednášek a besed s hosty, plesu; péče o finance, propagaci, navazování spolupráce s dalšími společenstvími aj.).

Rada

Na červnové valné hromadě byla zvolena nová Rada VKH Praha. Radními byli zvoleni:

  • Kika Kaizrová – prostory
  • Klárka Poláková – PoVyK
  • Lukáš Jankovec – jednorázovky
  • Máďa Poláková – Útes
  • Ondra Šárovec – Lazar
  • Káťa Stuchlá – liturgie
  • Maruška Šárovcová – bar
  • Viki Čápová – propagace a Rytmig
  • Maruška Hanušová – finance
  • Jenda Vičík – předseda

Jednotliví radní:

     

 

Jenda Vičík – předseda (predseda@vkhpraha.cz)
     

 

Maruška Hanušová – finance (finance@vkhpraha.cz)
     

 

Kika Kaizrová – prostory
        

 

Káťa Stuchlá – liturgie (liturgie@vkhpraha.cz)
        

 

Ondra Šárovec – Lazar (lazar@vkhpraha.cz)
        

 

Maruška Šárovcová – bar
        

 

Klárka Poláková- PoVyk
        

 

Máďa Poláková – ÚTES (utes@vkhpraha.cz)
        

 

Lukáš Jankovec – jednorázovky
        

 

Všichni společně – rada, pomocníci a Sam
        

 

Viki Čápová – Propagace (propagace@vkhpraha.cz), Rytmig (schola@rytmig.cz).Minulé rady

Duchovní

 

P. Samuel Prívara SJ (https://jezuitoudnes.cz/lide/samuel-privara/) je náš studentský kaplan. Má spoustu energie a nápadů pro rozvoj VKH, a tak se těšíme na novinky, do kterých se s námi pustí.

Rytmig


Schola Rytmig má již desetiletou tradici. Schází se 2x týdně a tvoří příjemné společenství studentů a mladých pracujících, kteří chválí a oslavují Boha svými hudebními schopnostmi.

Začínají vždy v říjnu a končí s koncem vysokoškolského akademického roku. Ve svém repertoáru mají i vlastní písně, ale převážně hrají písně od různých autorů ve vlastní úpravě. Pravidelně doprovází Rytmické mše, které se konají každou středu v 19:00 v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze.

Nejsou jen hudební skupinou, ale hlavně přáteli. Schází se mimo zkoušky, jezdí na „víkendovky“, kde nacvičují nové písně a úpravy, jezdí na výlety atd.

S radostí mezi sebe přijmou nové zpěváky i muzikanty!

Máte-li jakékoli otázky či připomínky, pište na mail: schola@rytmig.cz.

Těšíme se na Vás! 

Historie

Během let se VKH Praha různě vyvíjelo. Důležitou počáteční etapou byl klub Betánie. Jednalo se o studentský klub, který byl otevřený 11. října 1995 jako informační a komunikační centrum pro pražské, převážně vysokoškolské studenty. Sídlil v prostorách v Jugoslávské ulici č.p. 27, které byly laskavě poskytnuté do pronájmu římsko-katolickou farností u kostela sv. Ludmily na Vinohradech. V prostorách bylo potřebné vykonat náročnou rekonstrukci, která probíhala přibližně jeden rok převážně svépomocí studentů a finančně byla spolu s vybavením klubu zabezpečená hlavně z darů organizace Ackerman Gemeinde, arcibiskupství pražského a dalších sponzorů.

Klub Betanie býval v průběhu školního roku otevřen každý pracovní den od 12 do 18 hodin pro příchozí. Jeho služeb využívali převážně vysokoškolští studenti ze všech vysokých škol, VOŠ, ale je otevřen v podstatě pro každého. Klub návštěvníkům poskytoval služby knihovny presenční výpůjční (dnes cca 2000 titulů), čítárny denního tisku a časopisů, dále nabízel údaje o možnostech studia na UK, kontakty na studenty jednotlivých oborů, programy přednášek a akcí Křesťanské akademie, Pastoračního střediska, Studentské farnosti Nejsv. Salvátora, Domu Ignáce Stuchlého, Diakonie ČCE a dalších křesťanských aktivit pro mládež a studenty. Činnost klubu se propagovala formou plakátů na všech VŠ, kolejích a menzách v Praze a prostřednictvím časopisu AD.

Kromě denního programu zajišťoval klub Betanie i pravidelné večerní programy. Těmi byla setkávání studentských společenství, pravidelné besedy o cestování spojené s promítáním diapozitivů, hudební večery, literární večery a také diskusní večery s osobnostmi náboženského i společenského života podporované nadací Vize 97.

Nedlouho po založení klubu začala v jeho rámci fungovat i nekomerční čajovna, ve které skupina nadšenců nabízela více jak 300 druhů čajů za symbolické ceny. VKH taktéž pořádalo množství akcí mimo rámec klubu Betanie, například tématické víkendové akce, výlety, duchovní cvičení, sportovní akce i různé druhy charitativní činnosti. Klub Betanie se stal i zázemím, kde se shromažďovali a školili dobrovolníci pro Studentskou linku důvěry, která byla dalším projektem VKH Praha ve spolupráci s SOS centrem SKP Diakonie ČCE.

Provoz klubu byl zabezpečován členy VKH, tedy v zásadě studenty, kterým většinou vypomáhal mladý muž na civilní službě.

Činnost klubu se postupně omezovala a definitivně byla ukončena vypovězením nájemní smlouvy v roce 2003. Knihovna Betánie byla přesunuta do prostor při kostele Nejsv. Salvátora, kde od září roku 2004 opět funguje jako služba studentům.

VKH Praha ztratila svou půdu pod nohama. Azyl našla v akademické farnosti Nejsv. Salvátora, se kterou začala spolupracovat. Účastnilo se různých sociálních projektů, vznikl filmový klub, teologický seminář nebo studentské cechy.

Studentské cechy byly založeny pro snížení anonymity lidí potkávajících se v Salvátorském kostele. Cechy byly čtyři. Zemědělsko-matematicko-technický, ekonomicko-právní, medicínsko-přirodovědný a umělecko-humanitní. Cech byl volné uskupení studentů, kteří mají chuť spolupracovat a vyvíjet nějakou činnost spolu s ostatními. Hlavní postavu tvořil cechmistr, který měl cech na starosti. Cech se zúčastňoval společných akcí pro cechy (soutěž cech-test, vzdělávací večery, pouť cechů), ale většinou si program vytvářel individuálně podle toho, jak si ho sami studenti představovali.

Po několika letech cechy přestaly fungovat a v říjnu roku 2010 vznikl nový klub První pokus provozovaný pravidelně každé dva týdny v Kryptě u Salvátora. Jednalo se o diskuzní večery na různá témata s různými hosty. První rok je vedl studentský kaplan Honza Regner SJ. Dalšího roku se ujal předseda VKH Praha Jakub Dubovský. Klub měl velký význam pro formování současného VKH. Během dvou let se vytvořilo společenství lidí, kteří mají na svědomí současné oživení pražského VKH.

Během těchto let také VKH spolupracovalo s Jezuity u sv. Ignáce, kteří nedávno nabídli k užívání své půdní prostory v jednom z jejich dvou domů na Žižkově. V roce 2018 přesunulo VKH většinu svých aktivit do prostor u Ignáce, kde jsme dostali od jezuitů k dispozici podkrovní klubovnu a také se scházíme v Družinském sále, kde probíhají přednášky a posezení po mši.

 

Modlitba studenta

Dobrý Pane

Děkujeme ti za dar rozumu, možnost svobodně studovat a studiem se přibližovat k Pravdě.

Děkujeme ti za každého člověka, který nás ve studiu podporuje, za rodiče a naše nejbližší, za přátele, za naše akademické společenství, ve kterém se můžeme rozvíjet a společně tě lépe poznávat.

Děkujeme ti, že nám posíláš kněze a zasvěcené osoby, kteří jsou tvými prostředníky a průvodci na naší cestě. Žehnej všem, kteří nám na naší cestě pomáhají.

Prosíme, obdařuj nás svou moudrostí, abychom se stali upřímnými křesťany a dokázali křesťanský postoj obhajovat ve společnosti.

Dej nám odvahu zodpovědně plnit poslání, které jsi nám svěřil, a vytrvalost k dokončení tvého díla.

Amen