Odkazy

Akademická farnost

Římskokatolická akademická farnost působí v Praze při kostele Nejsvětějšího Salvátora od roku 1990 pod vedením Mons. Prof. Tomáše Halíka. Primárně slouží pastoraci studentů, učitelů a zaměstnanců pražských vysokých škol, ale je k dispozici všem, kdo hledají duchovní domov. Úzce spolupracuje a podporuje pražské VKH.

VKH ČR

Vysokoškolské katolické hnutí je především společenství, kde lidé mohou spolu studovat, bavit se a modlit. Je to prostor pro růst, vzdělání i vztahy. Je otevřené pro všechny, kteří mají zájem sdílet svůj život s ostatními podobného smýšlení.

Ostatní VKH

Akademická duchovní správa ČVUT

Organizace zastřešující pastoraci ČVUT a překlenující mezeru mezi technickým a humanitním vzdělání.