Úmysly bohoslužeb – Leden

Leden:

9.1. slouží P. Petr Vacík, za celý nový rok

16.1. za studenty elektrotechniky

23.1. slouží P. Křišťan, za studenty religionistiky a teologie

30.1. za studenty architektury

Výhledově:

20.2. slouží P. Josef Prokeš, za studenty sociologie a psychologie

6.3. Popeleční středa

13.3. slouží P. Marek Vácha, za studenty zdravotnických oborů

24.4. slouží P. Jiří Zeman, za skauty

15.5. mše svatá spojená s udílením svátosti biřmování, které udělí otec biskup Herbst