Úmysly bohoslužeb – duben a květen

27.3. za studenty politologie, P. Hyacint Petr Ullman OP

3.4. za studenty ekonomie, P. Pavel Bačo, při bohoslužbě bude možnost přijmout svátost smíření, zpovídat bude P. Kamil Strak

10.4. za studenty strojírenství slouží otec Vladimír Slámečka.

17.4. za studenty ekologie a ochrany životního prostředí, slouží P. Pavel Bačo

24.4. za skauty, slouží P. Jiří Zeman

1.5. za Mladé lidovce a politiky, slouží P. Pavel Bačo

8.5. za mladé lidi, kteří zemřeli, P. Vojtěch Brož

15.5. za biřmovance, slouží Mons. Karel Herbst

22.5. za studenty zemědělství, lesnictví, zahradnictví, vodohospodářství a krajinářství, slouží P. Matúš Kocian

29.5. za studenty středních škol, slouží P. Pavel Bačo