PoVyK: Jak lépe rozumět Bibli?

Příspěvky

S naším hostem P. Angelem Scaranem se 13. května (datum změněno) zaměříme na Bibli a na to, jak jí lepé porozumět.
Představíme si základní principy správného čtení Písma (jednota, gradualita, inkarnace). A dotkneme se také palčivé otázky: Jak si poradit s těžšími biblickými texty obsahující nepřijatelné morální poselství (např. o násilí), historické nepřesnosti, nedokonalou teologii.

Sejdeme se opět v Družinském sále v 19:00.