Úmysly bohoslužeb – červen

5.6. Za všechny, kteří letos ukončují své studium a hledají pracovní uplatnění.  Slouží sám papežský nuncius v ČR Mons. Charles Daniel Balvo.

12.6. Za novou radu VKH Praha. Při této mši proběhne oficiální představení rady a předseda bude mít projev.

19.6. Na úmysl dárce.

26.6. Závěrečná mše, na poděkování za uplynulý akademický rok.