PoVyK: Radost z Boha

Příspěvky

Srdečně Vás zveme na první Pondělní Vysokoškolský Klub (PoVyK) v novém akademickém roce. Našim milým hostem nebude nikdo jiný než otec Marek Orko Vácha. Ten si pro nás připravil přednášku „Radost z Boha“, která nese stejný název jako jeho nejnovější kniha.

Marek Orko Vácha je kněz, přírodovědec a spisovatel. Působí jako farář lechovické farnosti a farní vikář Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora. Také zastává funkci přednosty Ústavu etiky a humanitních studií na 3. lékařské fakultě UK.

Místo:
Družinský sál při kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí (vchod z ulice Ječná, vejdete do průjezdu a zazvoníte na zvonek “Družinský sál”).