PoVyK: Návrat k času života

Příspěvky

Přijďte se s námi ponořit do úvah o čase ve vašem životě. Žijeme skutečně v přítomnosti, či prožíváme svůj život v myšlenkách o minulosti a budoucnosti?

Přednáška profesorky Anny Hogenové, české filosofky a fenomenoložky, se bude zabývat vztahem současného života a časovosti, časem ve vědě, temporalitou – časem ve fenomenologii. Dále péčí o duši jako základem duchovní Evropy vedle křesťanství a osvícenství.

Pronikneme k poznání důležitosti života z vlastního pramene, z toho, co je nám nejvlastnější. Slovy paní profesorky: “Návrat k sobě samému leží v pojetí časovosti.”

Kdy a kde:

Pondělí 21. 10. 19:00 – 22:00
Družinský sál při kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí (vchod z ulice Ječná, vejdete do průjezdu a zazvoníte na zvonek “Družinský sál”).