PoVyK: Škola základ života?

Příspěvky

Zveme vás na další z řady PoVyKů!
Tentokrát budeme společně diskutovat o otázkách týkajících se vzdělávacího systému v České republice.

Zajímá Vás rozdíl mezi tím, kam naše školství směřuje, a kam by mělo směřovat?
Učíme se ve školách věci skutečně potřebné k životu?
Přispívá naše školství k rozvoji osobnosti? Buduje ve studentech morální hodnoty?
Dává náš vzdělávací systém dostatek prostoru náboženství?
Jaký vztah zaujímá školství k alternativním způsobům vzdělávání? A jaký postoj k němu máte vy?

O těchto a mnohých dalších otázkách s námi bude diskutovat místopředseda Senátu Jiří Růžička, bývalý ředitel Gymnázia Jana Keplera v Praze, který tuto funkci vykonával 28 let.

Kdy a kde:

Pondělí 4. 11. 2019, 19:00 – 22:00

Družinský sál při kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí (vchod z ulice Ječná, vejdete do průjezdu a zazvoníte na zvonek “Družinský sál”).