Doprovázení osobní modlitby (Přihlašování ukončeno)

Blíží se advent a s ním úplná novinka ve VKH! Je určena pro všechny, kteří by chtěli prožít advent duchovně (třeba si každý rok reflektuješ svůj advent jako neprožitý a uspěchaný) – toto je výzva přesně pro TEBE, aby to letos bylo jinak! 

O co přesně jde?

Jedná se o individuální doprovázení v modlitbě. Bude k dispozici tým doprovázejících z řad kněží a řeholníků, z nichž jeden Ti bude v adventu věnovat svůj čas a bude Tvým doprovázejícím osobní modlitby. Je to jednoduché. Během adventu bys strávil/a každý den (třeba 20 minut) v osobní modlitbě a jednou týdně se setkal/a se svým doprovázejícím a svou zkušenost modlitby s ním reflektoval/a.

Může to být skvělá příležitost nejen k prožití letošního adventu, ale i jako zkušenost s “malou školou” modlitby.


TÝM DOPROVÁZEJÍCÍCH


NOVÍ


Kristina Hrušková

Jmenuji se Kristina Hrušková, jsem členkou Kongregace Školských sester de Notre Dame, již 26 let. Spiritualitu máme augustiniánskou. Profesí jsem odborný pedagog na SOŠS, ale během let jsem působila v různých farnostech jako pastorační asistent, učila ve škole náboženství i pracovala s mládeží.

V naší škole doprovázím – pomáhám některým našim studentům, proto jsem se rozhodla v dalším vzdělávání – Duchovní doprovázení CM-TF Olomouc.


Ludmila Vilímová

Něco o mně: Jsem řeholní sestra ze společenství Sester Apoštolátu sv. Františka („urbanky“). Žijeme františkánskou spiritualitu. Naše komunita sídlí u kostela sv. Václava v Prazue 6 – Dejvicích na Hadovce.

 V naší farnosti už řadu let učím náboženství děti a doprovázím dospělé při přípravě na křest a další svátosti. Letos vedu skupinku studentů při přípravě na biřmování.

 • Kapacita: 1/1
 • Časové možnosti: Nabízím čas v pondělí nebo v úterý odpoledne v době od 16 do 19 hod. nebo úterky a čtvrtky dopoledne (mezi 8-12 hod).
 • Přihláška zde.
 • Kontakt: sestryaf@volny.cz

František Bláha

34 roků salesián Dona Boska, 32 roků knězem, původem Moravák, hospodský synek, jinak jsem působil Rajhrad, Brno, Praha, Ostrava a opět Praha. Dona Boska a salesiánskou spiritualitu asi moc představovat nemusím…

 • Kapacita: 3/3
 • Časové možnosti: Mohu dopoledne i odpoledne, někdy i navečer, v adventě i o víkendech.
 • Přihláška zde.
 • Kontakt: fxblaha@sdb.cz

Isi Pérez

Jmenuji se Isidora Pérez, jsem ze Španělska, ale už 25 let žiju v Čechách. Jsem řeholní sestra kongregace Dcer sv. Pavla (paulínky). Momentálně jsem místní přestavená v naší pražské komunitě. Mluvím a rozumím česky, ale pokud by se někdo chtěl nechat doprovázet ve španělštině nebo v italštině, nevidím v tom problém.

Jádro naší spirituality spočívá ve vztahu k Ježíši Mistru, jenž se v Janově evangeliu označil za Cestu, Pravdu a Život. Důležitým prvkem duchovního života je každodenní rozjímání Božího slova a hodinová eucharistická adorace.

Nepostradatelným vzorem a duchovním inspirátorem paulínské spirituality je apoštol Pavel, a to nejen pro svou neúnavnou misijní horlivost, ale zejména pro svůj vztah ke Kristu. Cílem paulínské spirituality je taková jednota s Kristem, že člověk může stejně jako Pavel říci: „Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20).

 • Kapacita: 1/1
 • Časové možnosti: Jsem schopná se přizpůsobit, pokud to budu vědět včas
 • Přihláška zde.
 • Kontakt: isi@paulinky.cz

Denia D´Ascanio 

Nabízím doprovázení v italštině. Jsem z hnutí fokoláre. Spiritualita: Těžko shrnout, posílám tedy alespoň odkaz na webové stránky (národní i mezinárodní): www.focolare.cz; www.focolare.org

 • Kapacita: 1/1
 • Časové možnosti: pondělí a pátek během dne, jinak spíše večery
 • Přihláška zde.
 • Kontakt: deniadascanio@gmail.com

Hana Pohořalá 

Jsem z hnutí fokoláre. Spiritualita: Těžko shrnout, posílám tedy alespoň odkaz na webové stránky (národní i mezinárodní): www.focolare.cz; www.focolare.org

 • Kapacita: 1/1
 • Časové možnosti: doprovázení spíše večery ve všední den
 • Přihláška zde.
 • Kontakt: hana.pohorala@gmail.com

Zuzana Magerová

Jsem obyčejnou šťastnou sestrou salesiánkou, která má ráda své povolání. Naše salesiánské charisma se věnuje mladým lidem, kterým vytváříme podmínky, aby mohli „růst“ a skrze nás se setkat s Boží láskou.

 • Kapacita: 2/2 (pouze ženy)
 • Časové možnosti: středa od 19.00 do 20.30; neděle od 14.00 do 16.00
 • Přihláška zde.
 • Kontakt: zuzkafma@gmail.com

Jana Svobodová

Jsem salesiánka, je mi 49 let, naším posláním je práce s mládeží, pracovala jsem v internátech, ve školách, nyní jsem představená, každoročně pořádáme duchovní cvičení pro mladé s doprovázením. Jsem ráda u toho, když člověk hledá tvář Boha a chce sdílet svou zkušenost, ráda naslouchám.

 • Kapacita: 1/2
 • Časové možnosti: úterý, středu, neděli – vše odpoledne či večer
 • Přihláška zde.
 • Kontakt: jancasv@seznam.cz

br. Nehemiáš Vojtěch Machek OFMCap

S doprovázením studentů již mám nějakou zkušenost, když jsem byl v letech 2009 – 2015 v naší brněnské komunitě. Zároveň jsem byl v kontaktu s „intervizní skupinkou doprovázejících“, která se scházela u sester Dítěte Ježíše, v Brně – Líšni a docházel pak i na kurz duch. doprovázení, který se po nějakém čase otevřel. Od té doby rád doprovázím, nejen studenty, ale kohokoli, kdo o to projeví zájem.

Mám též na starost formaci bratří, nyní zvláště noviciát. Jako bratři kapucíni – tedy jedna z odnoží františkánské rodiny – se snažíme žít podle evangelia, kontemplativně činným způsobem v bratrském společenství. Modlitbě, zvláště vnitřní, dáváme přednost a právě z ní má vycházet rozlišování, vzhledem k naší ostatní činnosti. Důležitý je pro nás také bratrský rozměr života, který má (nebo měl by mít) u nás přednost před dalšími aktivitami. Ty bývají různé. Často je to o hledání priorit, které nám vznikají; jednak potřebami konkrétního místa, kde působíme a též vzhledem k obdarování jednotlivých bratří. Snažíme se také žít a působit v „duchu minority“ – tedy jako bratři menší, což obnáší blízkost lidem, zvlášť jakkoliv potřebným a chudým.

 • Kapacita: 3/3
 • Časové možnosti: v úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách v rozmezí 14:30 – 16:45; případně večer: v úterý a v pátek od 19:00 h. a ve čtvrtek od 19:30 h. Eventuálně i v dopoledních hodinách – a to v pondělí, čtvrtek nebo pátek v rozmezí 10:00 – 12:00 h.
 • Přihláška zde.
 • Kontakt: NehemiasM@seznam.cz

br. Bonaventura Jiří Štivar OFMCap.

Jsem kapucín – což je kontemplativně – apoštolský řád patřící do františkánské rodiny, je mi 56 let a mám i vystudovanou spiritualitu (teologii duchovního života) v Římě.

 • Kapacita: 3/3
 • Časové možnosti: Většinou úterky, středy, neděle
 • Přihláška zde.
 • Kontakt: bonykap@gmail.com

Anita Kundratková

Jmenuji se Anita, jsem sestrou boromejkou. Hlavním rysem našeho společenství je vnímat Boha jako Milosrdného, nechat se jím takto milovat a proměňovat své srdce k podobným postojům. Ty se pak mají projevovat v našem společném životě a ve službě k těm, ke kterým jsme posílané. Většinou působíme v pomáhajících profesích, ve zdravotnictví (v Praze máme např. nemocnici) či v sociálních službách.

 • Kapacita: 2/2 (pouze ženy)
 • Časové možnosti: V termínu 25.11. – 1.12. mám výjezd mimo Prahu, můžu tedy jen omezeně nabídnout : 26.11. 17.30 – 20.00 a 28.11. 17.30 – 20.00.
 • Přihláška zde.
 • Kontakt: anita.kundratkova@hotmail.com

Petr Glogar

Jsem Petr Glogar, bosý karmelitán a terapeut. Patřím tedy k kontemplativně činnému řádu, spiritualita sv Jana od Kříže a sv Terezie z Avily.

 • Kapacita: 6/10
 • Časové možnosti: Čas a konkrétní dny podle domluvy, mám čas rozvržen mezi práci v klášteře, psychoterapii a doprovázením. Mohu tedy v různých časových intervalech jak dopoledne 8.30-12, tak i odpoledne 15- 19hod,  vyjímečně i večer od 21 hod. Vše záleží na osobní domluvě.
 • Přihláška zde.
 • Kontakt: petr.glogarocd@gmail.com

PLNO

Br. Pavol

Som kapucín, pracujúci vo formácii a zároveň dokončujem doktorandské štúdium Biblickej teológie.

 • Kapacita: 0/1 
 • Časové možnosti: najvhodnejšími dňami budú pondelok/piatok (bude treba alternovať kvôli vycestovaniu)
 • Přihláška zde.
 • Kontakt: prihi@kapucin.sk

Hyacint Ullman

P. Hyacint Ullman OP – dominikán, kněz a kaplan na Arcibiskupském gymnáziu. Dominikánským heslem je Contemplata aliis tradere, což se dá přeložit jako Předávat prorozjímané. Základem naší spirituality je totiž koktejl modlitby, studia, společného života a apoštolátu.

 • Kapacita: 0/1
 • Časové možnosti: Pondělí odpoledne/večer nebo jindy po domluvě
 • Přihláška zde.
 • Kontakt: hyacint@op.cz

Bernardeta Bednaříková

Jsem školská františkánka, takže svůj duchovní život se snažím žít po vzoru sv. Františka z Assisi…tedy s pomocí Boží žít jednoduchost (minoritu), radostnost, bratrství/sesterství ve chvále Boha Otce, Syna a Ducha sv., jehož stopy nalézám jak ve Stvoření, tak ve všem, co mě obklopuje včetně mezilidských vztahů. Centrem mého každodenního života by měl být Vtělený Kristus – ať už eucharistický nebo přítomný v mém srdci, bratru/sestře, chudobném, prostém, či bohatém…atd.

A charisma školské sestry znamená usilovat o celkový rozvoj člověka, který mi byl svěřen „do péče“ – v duchu naší zakladatelky – františkánské terciářky Antonie Lampel, jejímž heslem bylo: „Jsem tu s Bohem pro vás.“

 • Kapacita: 0/2
 • Časové možnosti: Pracuji na směny jako vychovatelka v domově mládeže – můžu každý den jinak…někdy dopoledne, jindy zas navečer…to bychom se museli na každý týden domluvit individuálně s diářem v ruce…ale to se dá. První setkání by z mé strany mohlo proběhnout hned 25.11., a to cca od 9:30 – 15:30 kdykoliv…nebo 26.11. mezi 9:30-11hod, případně 28.11. 9:30-11:00hod
 • Přihláška zde.
 • Kontakt: bernadeta.osf@seznam.cz

Irena Göbelová

Jmenuji se sestra Irena Göbelová, jsem karmelitka z řádu Sester karmelitek sv.Terezie z Florencie, psycholožka, věnuji se duchovnímu doprovázení i doprovázení v modlitbě.

 • Kapacita: 0/2
 • Časové možnosti: Nejlépe čtvrtky večer (od 19 do 21 hodin) nebo úterý od 17 hodin, ale po domluvě i v jiný čas. (V týdnu od 25.11. jsem mimo Prahu.)
 • Přihláška zde.
 • Kontakt: karmelitky@gmail.com nebo 732 708 595.

Petra Pavlíčková

Benediktinka z Opatství Venio v Praze na Bílé hoře. Žijeme „mnišství ve velkoměstě“, život naší komunity se řídí Řeholí sv. Benedikta, náš den je členěný rytmem společné modlitby, individuální modlitby (zej. čtení Písma – Lektio divina) a práce. Pracovat chodíme do civilních zaměstnání do města (nenosíme hábit, na modlitby oblékáme chórový plášť). Ve všem, co děláme a prožíváme, se snažíme hledat Boha, chválit ho a zprostředkovávat jeho přítomnost svou vírou. Naše spiritualita se vyhýbá extrémům, za nejlepší cestu k Bohu pokládáme prostě realitu ve které žijeme a se kterou tvůrčím způsobem pracujeme. Ke mě osobně – je mi 40 plus, cca 20 let v klášteře,konvertitka křtěná v dospělosti (tohle člověka nepřejde:)  Naposledy jsem vystudovala obor restaurování výtvarných děl malířských na AVU v Praze. Vážím si lidí, kteří na sebe berou svou zodpovědnost a o něco se snaží, Boha nacházím poslední dobou spíš v přírodě a společenství než v četbě knih, za modlitbu pokládám cokoli, čím lze navázat vztah k Bohu a prožívat jeho blízkost… ale z tradičního členění je mi nejbližší modlitba kontemplativní.    

 • Kapacita: 0/2
 • Časové možnosti: budu v Adventu poměrně flexibilní (jen po 21 hodině začínám být neschopná konstruktivního sociálního kontaktu:)
 • Přihláška zde.
 • Kontakt: petrap.osb@gmail.com

Petr Havlíček 

P. Petr Havlíček SJ je jezuita, 7 let byl studentským knězem VKH Olomouc, nyní působí v Praze ve vedení jezuitské provincie jako socius. Od roku 2006 se věnuje individuálnímu doprovázení při ignaciánských duchovních cvičení nebo při osobní modlitbě ve všedním životě.

 • Kapacita: 0/2
 • Časové možnosti: kterýkoli den v týdnu (kromě 9. – 15.12., kdy nebude v Praze) Individuální domluva
 • Přihláška zde.
 • Kontakt: p.havlicek@jesuit.cz

František Hylmar

František Hylmar, jezuita od kostela sv. Ignáce. Studoval a léta praktikuje ignaciánskou spiritualitu. Dává exercicie, duchovně doprovází, vede kurz duchovního doprovázení.


Pavel Pola

Pavel Pola (1981) – kněz, bosý karmelitán, převor kláštera Pražského Jezulátka. Ve volném čase se věnuje kazatelské činnosti, duchovnímu doprovázení, meditaci, hudbě a je asistentem v sebezkušenostním výcviku.

 • Kapacita: 0/8
 • Časové možnosti: všední dny dopoledne (10 – 12), odpoledne (14 – 18), či večer v 21; případně v sobotu
 • Přihláška zde.
 • Kontakt: polapa@post.cz; 733 755 914

Kamil Strak

Kamil Strak dlouhou dobu působil jako ředitel střediska pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (ostravsko-opavská diecéze) a v současnosti působí jako ředitel sekce pro mládež v Praze. Knězem je 15 let. 

 • Kapacita: 0/2
 • Časové možnosti: Omezené! Pro ty, kteří taktéž nemají moc času, protože kromě prvního setkání, které by bylo osobně, bude po celou dobu k dispozici na mailu.
 • Přihláška zde.

V případě dotazů kontaktujte liturgie@vkhpraha.cz.