PoVyK: Sametová revoluce

Příspěvky

A je tady další PoVyK! 18.11. v 19:00, k 30. výročí sametové revoluce jsme si pro vás připravili panelovou diskuzi. Našimi hosty budou:
a) doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., český historik působící na FF UK
b) Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D., český historik působící v AV ČR (Ústav pro soudobé dějiny)
c) Jiří Kolář – aktivní účastník demonstrací již od 21.08.1988

Tématem diskuze nebude jen listopadové dění roku 1989, ale také význam církve, jak během listopadových událostí, tak i v době komunismu. Nezůstaneme jen v historii, ale zaměříme se i na porevoluční vývoj. Jakým způsobem se současná společnost s demokracií vyrovnává, ztotožňuje se s demokratickým systémem?

Chcete vědět, co naši hosté považují za příčinu toho, že jsou výrazy pravda, láska a dobrota používány v negativních souvislostech?
Přijďte se do diskuze zapojit! Srdečně vás zveme, abyste s námi strávili další z inspirativních pondělních večerů.

Večerem bude provázet Magdaléna Barabášová.

Místo:
Družinský sál při kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí (vchod z ulice Ječná, vejdete do průjezdu a zazvoníte na zvonek “Družinský sál”).