PoVyK: Milion chvilek a demokracie

Příspěvky

Diskuze s místopředsedou spolku Milion chvilek pro demokracii Benjaminem Rollem s úvodním slovem sociologa Karla Hlaváčka.

Diskuzní večer na téma demokracie. Jste znepokojeni českou politickou scénou? Byli jste na Letné a chcete se dozvědět, co bude dál? Nevíte si s demokracií rady? Místopředseda spolku Milion chvilek pro demokracii Benjamin Roll s námi přijde diskutovat o problémech české demokracie, o směřování Milionu chvilek i o vztahu křesťana a demokracie. Večer doprovodí svým zamyšlením nad demokracií Karel Hlaváček.

Kdy a kde:

2. 12. 2019 19:00 – 21:00

Družinský sál při kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí (vchod z ulice Ječná, vejdete do průjezdu a zazvoníte na zvonek “Družinský sál”).