PoVyK: Eutanazie aneb jde skutečně jen o autonomii volby?

Příspěvky

V nejbližší době bude Parlament ČR hlasovat o novém návrhu zákona o eutanazii. Často se opakuje, že v ČR jsou lidé pro i proti, a proto se má každému umožnit rozhodnout se podle jeho vlastních preferencí. Lidem se má dopřát svoboda volby. Jde tu ale skutečně jen o otázku autonomie každého člověka? Nemá legalizace eutanazie daleko složitější a celospolečenské důsledky? A jak je to vlastně s onou svobodou volby u těch, kteří eutanazii podstupují?

Přednášející: P. Mgr. MUDr. Martin Moravec, OCr.,
člen řádu Křižovníků s červenou hvězdou, lékař na I. interně FN Královské Vinohrady a vyučující etiky na 1. LF UK.

Místo: Družinský sál při kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí (vchod z ulice Ječná, vejdete do průjezdu a zazvoníte na zvonek “Družinský sál”).

Čas: 10. 2. 2020, 19:00 – 21:00