Postní duchovní doprovázení osobní modlitby ve VKH

Prožij postní dobu duchovněji! Využij této příležitosti a zúčastni individuálního doprovázení v modlitbě s doprovázejícími z řad kněží a řeholníků.

O co přesně jde?

Jedná se o individuální doprovázení v modlitbě. Bude k dispozici tým doprovázejících z řad kněží a řeholníků, z nichž jeden Ti bude v postě věnovat svůj čas a bude Tvým doprovázejícím osobní modlitby. Je to jednoduché. Během postu bys strávil/a každý den (třeba 20 minut) v osobní modlitbě, jednou týdně se setkal/a se svým doprovázejícím a svou zkušenost modlitby s ním reflektoval/a.

Může to být skvělá příležitost nejen k prožití letošní postní doby, ale i jako zkušenost s “malou školou” modlitby.

Doprovázení začne v týdnu po první postní neděli.

Přihlášení je možné provést zde.

Anita Kundratková

 • Jsem sestra Anita, boromejka. Hlavním rysem našeho společenství je vnímat Boha jako Milosrdného, nechat se jím takto milovat a proměňovat své srdce k podobným postojům. Ty se pak mají projevovat v našem společném životě a ve službě k těm, ke kterým jsme posílané. Většinou působíme v pomáhajících profesích, ve zdravotnictví (v Praze máme např. nemocnici) či v sociálních službách.
 • Časové možnosti: 6. – 18.3, jsem mimo Prahu, v ostatní dny nabízím flexibilní domluvu
 • Kapacita: 1 – 2 osoby

Jana Svobodová

 • Jsem salesiánka, je mi 49 let, naším posláním je práce s mládeží, pracovala jsem v internátech, ve školách, nyní jsem představená, každoročně pořádáme duchovní cvičení pro mladé s doprovázením. Jsem ráda u toho, když člověk hledá tvář Boha a chce sdílet svou zkušenost, ráda naslouchám.
 • Časové možnosti: střídavě v úterý od 16 hod dál či ve čtvrtek od 18 hod dál.
 • Kapacita: 1 osoba

Petr Glogar

 • Jsem Petr Glogar, bosý karmelitán a terapeut. Patřím tedy k kontemplativně činnému řádu, spiritualita sv Jana od Kříže a sv Terezie z Avily.
 • Časové možnosti: Dle domluvy. Běžně v dopoledních (10-12 hod) i odpoledních hodinách (14-17 hod), vyjimečně i večer po 20 hod.
 • Kapacita: 10 – 12 osob

František Blaha

 • 57 roků, 34 roků salesián Dona Boska, 32 roků knězem, původem Moravák, jinak jsem působil Rajhrad, Brno, Praha, Ostrava a opět Praha. Dona Boska a salesiánskou spiritualitu asi moc představovat nemusím… 
 • Časové možnosti: dopoledne i odpoledne, někdy i navečer, v postě i o víkendech.
 • Kapacita: 2 – 3 osoby

Kristina Hrušková

 • Jmenuji se Kristina Hrušková, jsem členkou Kongregace Školských sester de Notre Dame, již 26 let. Spiritualitu máme augustiniánskou. Profesí jsem odborný pedagog na SOŠS, ale během let jsem působila v různých farnostech jako pastorační asistent, učila ve škole náboženství i pracovala s mládeží. V naší škole doprovázím – pomáhám některým našim studentům, proto jsem se rozhodla v dalším vzdělávání – Duchovní doprovázení CM-TF Olomouc.
 • Časové možnosti: v pondělí od 15 hodin do 17.30 hodin, čtvrtek od 16,30 do 18,00 hodin, případně pátky dle domluvy.
 • Kapacita: 1 osoba

Nehemiáš Vojtěch

 • S doprovázením studentů již mám nějakou zkušenost, když jsem byl v letech 2009 – 2015 v naší brněnské komunitě. Zároveň jsem byl v kontaktu s “intervizní skupinkou doprovázejících”, která se scházela u sester Dítěte Ježíše, v Brně – Líšni a docházel pak i na kurz duch. doprovázení, který se po nějakém čase otevřel. Od té doby rád doprovázím, nejen studenty, ale kohokoli, kdo o to projeví zájem. Mám též na starost formaci bratří, nyní zvláště noviciát. Jako bratři kapucíni – tedy jedna z odnoží františkánské rodiny – se snažíme žít podle evangelia, kontemplativně činným způsobem v bratrském společenství. Modlitbě, zvláště vnitřní, dáváme přednost a právě z ní má vycházet rozlišování, vzhledem k naší ostatní činnosti. Důležitý je pro nás také bratrský rozměr života, který má (nebo měl by mít) u nás přednost před dalšími aktivitami. Ty bývají různé. Často je to o hledání priorit, které nám vznikají; jednak potřebami konkrétního místa, kde působíme a též vzhledem k obdarování jednotlivých bratří. Snažíme se také žít a působit v “duchu minority” – tedy jako bratři menší, což obnáší blízkost lidem, zvlášť jakkoliv potřebným a chudým.
 • Časové možnosti: V úterý a ve čtvrtek v rozmezí 14:30 – 16:30; případně večer: v pondělí a úterý od 19:00 h. a ve čtvrtek od 19:30 h. Eventuálně i v dopoledních hodinách – pondělí, čtvrtek a pátek v rozmezí 10:00 – 12:00 h.
 • Kapacita: 3 osoby

Zuzana Magerová

 • Jsem obyčejnou šťastnou sestrou salesiánkou, která má ráda své povolání. Naše salesiánské charisma se věnuje mladým lidem, kterým vytváříme podmínky, aby mohli “růst” a skrze nás se setkat s Boží láskou.
 • Časové možnosti: pondělí 17.00- 20.00, středa 19.00 – 20.00, pátek 8.30 – 10.00
 • Kapacita: 2 osoby

Bernardeta Bednaříková

 • Jsem školská františkánka, takže svůj duchovní život se snažím žít po vzoru sv. Františka z Assisi…tedy s pomocí Boží žít jednoduchost (minoritu), radostnost, bratrství/sesterství ve chvále Boha Otce, Syna a Ducha sv., jehož stopy nalézám jak ve Stvoření, tak ve všem, co mě obklopuje včetně mezilidských vztahů. Centrem mého každodenního života by měl být Vtělený Kristus – ať už eucharistický nebo přítomný v mém srdci, bratru/sestře, chudobném, prostém, či bohatém…atd. A charisma školské sestry znamená usilovat o celkový rozvoj člověka, který mi byl svěřen “do péče” – v duchu naší zakladatelky – františkánské terciářky Antonie Lampel, jejímž heslem bylo: “Jsem tu s Bohem pro vás.”
 • Časové možnosti: pracuji na směny, takže každý den a týden trochu jinak (mám tedy některé dny čas dopoledne, v jiné dny čas navečer apod.) – proto se s doprovázenými budu domlouvat individuálně s diářem v ruce (většinou navrhuji termíny na daný týden a zatím jsme vždycky společný čas našli)
 • Kapacita: 3 osoby

Pavel Pola

 • Pavel Pola (1981) – kněz, bosý karmelitán, převor kláštera Pražského Jezulátka. Ve volném čase se věnuje kazatelské činnosti, duchovnímu doprovázení, meditaci, hudbě a je asistentem v sebezkušenostním výcviku.
 • Časové možnosti: všední dny dopoledne (10-12) a odpoledne (14-18)
 • Kapacita: 5 míst

SM. Alžběta Soudková

 • Sestra Alžběta Hana Soudková, jsem už 30 let boromejkou a je mi 50 let, žiji a pracuji v klášteře v areálu nemocnice Pod Petřínem, pracovně se zabývám účetnictvím, administrativou, v oboru zdravotnictví jsem zamrzla před 20 lety, sloužím přímluvnou modlitbou.
 • Časové možnosti: od 8 do 16 hodin
 • Kapacita: 2 osoby

Hyacint Ullman

 • P. Hyacint Ullman OP – dominikán, kněz a kaplan na Arcibiskupském gymnáziu. Dominikánským heslem je Contemplata aliis tradere, což se dá přeložit jako Předávat prorozjímané. Základem naší spirituality je totiž koktejl modlitby, studia, společného života a apoštolátu.
 • Časové možnosti: Mám velice pohyblivou pracovní dobu, takže kromě čtvrtka můžu kdykoliv.
 • Kapacita: 2 osoby

Kamil Strak

 • Kamil Strak dlouhou dobu působil jako ředitel střediska pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (ostravsko-opavská diecéze) a v současnosti působí jako ředitel sekce pro mládež v Praze. Knězem je 15 let.
 • Kapacita: 2 – 3 osoby

Irena Göbelová

 • Jmenuji se sestra Irena Göbelová, jsem karmelitka z řádu Sester karmelitek sv.Terezie z Florencie, psycholožka, věnuji se duchovnímu doprovázení i doprovázení v modlitbě.
 • Časové možnosti: Orientačně bývám k dispozici ve čtvrtky večer nebo úterý odpoledne.
 • Kapacita: 2 osoby

Petr Havlíček

 • P. Petr Havlíček SJ je jezuita, 7 let byl studenským knězem VKH Olomouc, nyní působí v Praze. Od roku 2006 se věnuje individuálnímu doprovázení při ignaciánských duchovních cvičení nebo při osobní modlitbě ve všedním životě.
 • Časové možnosti: Mohu být k dispozici v podstatě kterýkoliv den v týdnu, protože nemám pravidelné absence nějaký konkrétní den. Spíš je to nevypočitatelné.V březnu i v první půli dubna bych měl být převážně v Praze. Také je mi jedno, zda setkání budou dopoledne, odpoledne či v podvečer.
 • Kapacita: 2 osoby

František Hylmar

 • František Hylmar, jezuita od kostela sv. Ignáce. Studoval a léta praktikuje ignaciánskou spiritualitu. Dává exercicie, duchovně doprovází, vede kurz duchovního doprovázení.
 • Kapacita: 2 osoby

Sr. Anna Vacková

 • Společnost sester Ježíšových, ignaciánská spiritualita. 
 • Časové možnosti: od 2. neděle postní, časy mezi 17.00 – 19.00 hod. – den dle osobní domluvy
 • Kapacita: 1 žena

Alena Rousová

 • Patřím do Společnosti sester Ježíšových (SSJ), která žije podle ignaciánské spirituality. S dalšími čtyřmi sestrami tvoříme komunitu v Praze na Ječné ul. (dům Tovaryšstva Ježíšova). Třetím rokem pracuji v kanceláři na provincialátě jezuitů, předtím jsem byla dvacet let pastorační asistentkou.
 • Časové možnosti: 16.30 – 20.00 hodin
 • Kapacita: 1 žena

S.M. Alžběta Ladnarová

 • Jsem voršilka a pocházím z východních Čech. Ráda navštěvuji studentské mše svaté a jiné mládežnické akce. Nejvíce mám zkušenosti s tzv. službou naslouchajícího ucha. Aktuálně pracuji ve školní družině. Během své formace jsem byla i na Slovensku či v Polsku, takže rozumím jak slovenštině, tak polštině – polsky umím lépe než anglicky :-). 
 • Časové možnosti: středa 20.00 – 21.00; čtvrtek 19.30 – 20.30; pátek a sobota dle domluvy 
 • Kapacita: 2 osoby

Anděla Slezáková, voršilka

 • Jmenuji se sestra Anděla Slezáková a jsem voršilka, 16 let v našem řeholním společenství, původem z Moravy. Výrazným rysem naší spirituality je snoubenectví s Kristem a duchovní mateřství, církev nám svěřila výchovu v rozmanitých formách se zřetelem k evangelizaci, takže momentálně učím na naší základní škole a jsem v kontaktu s mládeží. Jsme mezinárodní institut, takže v rámci formace a služby jsem měla možnost pobývat také na Slovensku, v Polsku a v Itálii, v Římě, kde jsem pomáhala při formaci novicek. Moc ráda kráčím s těmi, kteří touží poznávat, jak je Bůh přítomen v jejich životě, co koná a k čemu je zve.
 • Časové možnosti: Po 14h; Po 15h; Čt 14h, 15:30; Pá 8:30, v 13h
 • Kapacita: 3-4 osoby

Jiřina Čípková 

 • Jsem sestra Společnosti sester Ježíšových, pocházím z hranic Moravského krasu, odkud jsem – po absolvování bakalářského studia biochemie – v roce 2012 odešla do Olomouce a zahájila tam svou řeholní formaci. Rozjímání Písma  se od té doby stalo mou každodenní radostí, protože se v něm osobně mohu setkávat s Pánem a poznávat Jeho pohled, přítomnost, něhu,… ve své každodennosti. Takže bych to celkem logicky ráda pomáhala objevovat někomu dalšímu. V Praze jsem zatím 2 roky. Pro svoje pracovní nasazení se na veřejnosti sice moc neobjevuju, ale na studentské mši sv. už jsem byla a moc se mi líbila:-). Jak vyplývá z předchozího – jsem mladá sestra a žiji ignaciánskou spiritualitu. Vzhledem k tomu, že naše Společnost považuje za svoje speciální poslání pomáhat mladým lidem objevovat Boží vůli v jejich konkrétní situaci, nabízím se k doprovázení jedné studentky, pro kterou je tato otázka zrovna nějakým způsobem aktuální. A těším se na společné duchovní dobrodružství…
 • Časové možnosti: Mohla bych celkem kterékoliv odpoledne, cca 13:30-18:00.
 • Kapacita: 1 žena