Poděkování

Děkujeme za vaši přízeň v letošním akademickém roce a budeme se těšit na setkání v roce nadcházejícím.

Přejeme všem hezké prázdniny.

Rada VKH Praha