Zahajovací mše akademického roku 2020/2021

Příspěvky

Zahajovací mše 7. 10. v 19:00 se bohužel smí zúčastnit pouze 100 osob.

pondělí 5. 10. v 19:00 bude zahájena registrace prostřednictvím online formuláře, který bude dostupný zde. Po registraci bude registrovaný obratem informován, zda kapacita dovoluje jeho účast.
Pokud se zaregistrujete a zjistíte, že se z nějakého důvodu své místo nevyužijete, prosíme vás, abyste nás o této skutečnosti informovali na mailu predseda@vkhpraha.cz a přenechali tak místo jiným.

Pro ty, kteří se nebudou moci mše zúčastnit přímo, proběhne online přenos. Odkaz na tento přenos bude k dispozici zde.
Registrované účastníky bohoslužby prosíme, aby přišli již v 18:45, aby stihli projít kontrolou registrací. Vezměte si s sebou své roušky.
Mši bude sloužit za instrumentálního doprovodu otec František Hylmar. Po mši proběhne představení rady VKH pro akademický rok 2020/21. Posezení v Družinském sále se NEkoná.