Postní duchovní doprovázení osobní modlitby ve VKH 2021

Příspěvky

Prožij postní dobu duchovněji! Využij této příležitosti a zúčastni individuálního doprovázení v modlitbě s doprovázejícími z řad kněží a řeholníků.

O co přesně jde?

Jedná se o individuální doprovázení v modlitbě. K dispozici je tým doprovázejících z řad kněží a řeholníků, z nichž jeden Ti bude v postě věnovat svůj čas a bude Tvým doprovázejícím osobní modlitby. Je to jednoduché. Během postu bys strávil/a každý den (třeba 20 minut) v osobní modlitbě, jednou týdně se setkal/a se svým doprovázejícím (prezenčně nebo online podle domluvy) a svou zkušenost modlitby s ním reflektoval/a.

Může to být skvělá příležitost nejen k prožití letošní postní doby, ale i jako zkušenost s “malou školou” modlitby.

Doprovázení začne v týdnu po první postní neděli.

Přihlašování je možné zde.

Letošní tým doprovázejících:

Pavel Pola

Pavel Pola (1981) – kněz, bosý karmelitán, převor kláštera Pražského Jezulátka. Ve volném čase se věnuje kazatelské činnosti, duchovnímu doprovázení, meditaci, hudbě a je asistentem v sebezkušenostním výcviku.

 • Kapacita: 3 lidi
 • Časové možnosti: všední dny odpoledne (14-18), víkend dle domluvy; možno i on-line


Kamil Strak

Kamil Strak dlouhou dobu působil jako ředitel střediska pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (ostravsko-opavská diecéze) a v současnosti působí jako ředitel sekce pro mládež v Praze. 

 • Kapacita: 2 – 3 lidi
 • Časové možnosti: Online i osobně; odpoledne k večeru


Hyacint Ullman

P. Hyacint Ullman OP – dominikán, kněz a kaplan na Arcibiskupském gymnáziu. Dominikánským heslem je Contemplata aliis tradere, což se dá přeložit jako Předávat druhým to, co jsme sami načerpali. Základem naší spirituality je totiž směs modlitby, studia, společného života a apoštolátu. 

 • Kapacita: 2 lidi
 • Časové možnosti: podle domluvy; online i osobně
 • Mám velice pohyblivou pracovní dobu, takže kromě čtvrtka můžu kdykoliv.


Petr Havlíček 

P. Petr Havlíček SJ je jezuita, 7 let byl studentským knězem VKH Olomouc, nyní působí v Praze. Od roku 2006 se věnuje individuálnímu doprovázení při ignaciánských duchovních cvičení nebo při osobní modlitbě ve všedním životě.

 • Kapacita: 2 lidi
 • Časové možnosti: V podstatě kterýkoliv den v týdnu. Měl bych být stále převážně v Praze. Také je mi jedno, zda setkání budou dopoledne, odpoledne či v podvečer.
 • Dávám přednost osobnímu setkávání.


Jana Svobodová

Jsem salesiánka, je mi 49 let, naším posláním je práce s mládeží, pracovala jsem v internátech, ve školách, nyní jsem představená, každoročně pořádáme duchovní cvičení pro mladé s doprovázením. Jsem ráda u toho, když člověk hledá tvář Boha a chce sdílet svou zkušenost, ráda naslouchám.

 • Kapacita: 2 lidi
 • Časové můžu úterky 14-18h osobně i online dle domluvy s doprovázeným


Bernadeta Bednaříková

Jsem školská františkánka, takže svůj duchovní život se snažím žít po vzoru sv. Františka z Assisi…tedy s pomocí Boží žít jednoduchost (minoritu), radostnost, bratrství/sesterství ve chvále Boha Otce, Syna a Ducha sv., jehož stopy nalézám jak ve Stvoření, tak ve všem, co mě obklopuje včetně mezilidských vztahů. Centrem mého každodenního života by měl být Vtělený Kristus – ať už eucharistický nebo přítomný v mém srdci, bratru/sestře, chudobném, prostém, či bohatém…atd.

A charisma školské sestry znamená usilovat o celkový rozvoj člověka, který mi byl svěřen „do péče“ – v duchu naší zakladatelky – františkánské terciářky Antonie Lampel, jejímž heslem bylo: „Jsem tu s Bohem pro vás.“

 • Kapacita: 3 lidi
 • Časové možnosti: individuální domluva (časové možnosti závisí na okolnostech); online i osobně podle situace


František Hylmar

František Hylmar, jezuita od kostela sv. Ignáce. Studoval a léta praktikuje ignaciánskou spiritualitu. Dává exercicie, duchovně doprovází, vede kurz duchovního doprovázení.

 • Kapacita: 2 lidi
 • Časové možnosti: online i osobně (podle domluvy) i čas dle domluvy


Marie Kučerová

Jsem salesiánka (řeholní sestra, FMA). Bydlím v Praze v komunitě sester, kterou mám v současné době na starosti. Ráda pracuji s mládeží. Momentálně jsem zaměstnaná v Domově mládeže v Praze Karlíně. 

 • Kapacita: 2 – 3  lidi
 • Časové možnosti: mohu v pondělí a v úterý dopoledne, ve středu a ve čtvrtek odpoledne a večer. Konkrétní čas je na domluvě. Preferuji osobní setkání, ale mohu i online, nemám s tím problém. 


Marie Vavříková

Jsem sestra salesiánka, je mi 52 let, patřím do komunity v Praze – Karlíně a učím na zdejší Církevní střední škole Jana Boska matematiku a předmět křesťanství a křesťanská etika. A vlastně ještě hudební výchovu, jenže to se teď nesmí. Hudba mě baví a také ráda chodím do přírody. A jako salesiánka samozřejmě jsem ráda s mladými lidmi, vždycky mě bavilo např. organizovat tábory (chaloupky), ale baví mě i učit.

 • Kapacita: 1 člověk
 • Časové možnosti: Online i osobní, podle aktuální epidemiologické situace a podle domluvy. Někdy odpoledne nebo večer ve všední dny


Jana Marková

Sestra salesiánka: charisma naší kongregace je věnovat se dětem a mládeži, zvláště nějak znevýhodněným. V Praze teď pracuji na domove mladeze jako vychovatelka. 

 • Kapacita: 1 – 3 lidi
 • Časové možnosti: Možnosti dle domluvy, podle covidove situace (bude-li fungovat intr nebo ne). Možno dopoledne, odpoledne i večer. Buď naživo, nebo online, jak to bude vyhovovat.


Jan Adamík

Jsem jezuita od roku 1990, vysvěcen na kněze jsem byl v roce 2001. pět let jsem působil v Českém Těšíně, deset let v Česko-slovenském noviciátě v Ružomberku na Slovensku. Od srpna jsem v Praze jako kaplan v kostele sv. Ignáce. 

 • Kapacita: 4 – 5 lidi
 • Časové možnosti: dopoledne od 9 do 10:30; odpoledne od 14 do 15:30.


Rafael Tresa

Som členom Rehole kazateľov (dominikánov), v reholi som už 10 rokov, kňazom som 4 roky, aktuálne v Prahe študujem dogmatickú teológiu; naša rehoľa má za úlohu hľadať pravdu (štúdium), uvažovať o nej (kontemplácia, modlitba) a ovocie toho všetkého rozdávať ďalej (kázanie) a to všetkým, všade a všetkými spôsobmi ;).

 • Kapacita: 1 – 2 lidi
 • Časové možnosti: kedy by sme sa stretávali, závisí od vzájomnej dohody; osobne preferujem osobný kontakt (napr. formou prechádzky a pod.), ale rovnako aj v tejto veci sa, myslím, dá flexibilne dohodnúť a prispôsobiť vzájomným i pandemickým možnostiam