Sbírka

Celý svět se jakoby zastavil… ale sbírky běží dál!💸💰😄Pokud se ti díky postním odepřením podařilo ušetřit nějakou tu korunu, máme pro tebe nabídku, co s ní.✨😊 Můžeš podpořit farnost u sv. Ignáce posláním příspěvku.⛪️Číslo účtu je: 5078551307/4000.😉 Pro platbu využít i QR kód.⬇️Na vyžádání lze i vystavit potvrzení o daru.📜Všem dárcům Pán Bůh zaplať!🙏😇