Valná hromada VKH Praha

Každoroční Valná hromada VKH Praha proběhne ve čtvrtek 3. června 2021 v 18:00.

Na valné hromadě proběhne volba rady pro akademický rok 2021/22, nového předsedy a kontrolní komise. Setkání bude v Družinském sále na adrese Ječná 2, (u kostela sv. Ignáce), způsobem dle aktuálnímích opatření vlády, která upravují spolkovou činnost. Dostupné zde: https://covid.gov.cz/…/spolkova-cinnost/clenske-schuze…