Poděkování

Děkujeme za vaši přízeň v letošním akademickém roce, za Vaši účast na našich akcích, za energii, kterou nám dáváte, a za všechna slova podpory, která jsme od Vás obdrželi.


Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme na setkání v novém akademickém roce.


Rada VKH Praha