Ekumenická bohoslužba

Studenti pražských teologických fakult zvou na ekumenickou adventní bohoslužbu zaměřenou na dodržování lidských práv ve světě.

Setkání začne v 17:00 workshopem spojeným s maratonem psaní dopisů Amnesty International, od 19:00 bude následovat bohoslužba s kázáním otce biskupa Václava Malého. Bohoslužba se koná 7. 12. ve Vinohradském sboru ČCE s podporou mládeží našich církví: Studentský kostel HTF, Pražská evangelická mládež a Vysokoškolské katolické hnutí, Praha.