PoVyK – Minikurz Sociální nauky církve, 2. téma

Příspěvky

Sociální doktrína Církve, která tematizuje sociální učení církve, zaznamenala prudký rozvoj v posledních desetiletích a snaží se formulovat postoj církve v otázkách jako je ekonomie, kultura, migrace, rozvoj nebo lidská práva.

Minikurz nabízí základní přehled o epistemologii sociální morálky (emoční inteligence, narativita, interdisciplinarita, teologie 2. vatikánského koncilu), principy a orientace sociální doktríny (důstojnost, společné dobro, solidarita atd.), jako i vybrané otázky sociálního učení církve (ekonomie, lidská práva, globalizace a rozvoj, ekologie atd.).
Důraz bude kladen na výklad papežských dokumentů zabývajících se jednotlivými otázkami v dobovém kontextu.

Kurz povede P. Samuel Prívara SJ.

Druhé setkání se uskuteční v pondělí 21. 3. v 19:00 v Družinském sále.TÉMA: Ekonomie: jak se dívat na ekonomické a sociální otázky jako křesťan? Jaké mám práva a povinnosti podle SNC?