Jak poznávat a nalézat sami sebe

Příspěvky

Motto:“ První povinností každého člověka je podat ruku sám sobě“ (Henry Winkler)

Cyklus dvou Povyků v termínech 2.5. a 16.5.

Obě setkání budou zaměřena na sebepoznání, sebepřijetí, budování zdravé sebedůvěry a identity muže a ženy. Můžete se těšit na přednášky, diskuse i sebezkušenostní aktivity.

Lektorky:

PhDr.Ivana Bernardová je psycholožka. Založila Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu v Praze, která byla v ČR první. Více než 20 let stála v jejím čele a dodnes zde pracuje.

Mgr. Hana Imlaufová pracuje v Křestanské ped-psych-poradně jako speciální pedagog a psychoterapeut.


Kromě toho, že jsou kolegyně a mnohaleté přítelkyně, jsou také salesiánky spolupracovnice.