Studentská ekumenická svatodušní bohoslužba

Příspěvky

Studenti pražských teologických fakult ve spolupráci s mládeží svých církví zvou na svatodušní poutní modlitbu Oborou Hvězda do kláštera benediktinek na Bílé Hoře.

Sejdeme se v 19:00 na zastávce Libocká.

Po bohoslužbě bude následovat posezení u ohně.