Adorace s písněmi chval

Příspěvky

Přesně po čtrnácti dnech Vás opět zveme ke společným chválám. Budou se konat v úterý 8.11. v 19 hodin ve Družinském sále. Chceme upozornit, že vrata do průchodu na Ječné 2 bývají otevřené pouze do 19:30.
Přijďte se ponořit do Boží přítomnosti, chválit Pána a načerpat z každého momentu s Ním chuť do každodenního života.