Adventní duchovní doprovázení

Příspěvky

PŘIHLAŠOVÁNÍ BYLO UZAVŘENO (1. 12. 2022)

Prožij adventní dobu duchovněji! Využij této příležitosti a zúčastni individuálního doprovázení v modlitbě s doprovázejícími z řad kněží a řeholníků.

O co přesně jde?

Jedná se o individuální doprovázení v modlitbě. K dispozici je tým doprovázejících z řad (nejen) kněží a řeholníků, z nichž jeden Ti bude během adventu věnovat svůj čas a bude Tvým doprovázejícím osobní modlitby. Je to jednoduché. Během adventu bys strávil/a každý den (třeba 20 minut) v osobní modlitbě, jednou týdně se setkal/a se svým doprovázejícím (prezenčně nebo online podle domluvy) a svou zkušenost modlitby s ním reflektoval/a.

Může to být skvělá příležitost nejen k prožití letošní adventní doby, ale i jako zkušenost s “malou školou” modlitby.

Judith Tujelová

 • Kapacita: 2 osoby
 • Časové možnosti: dle domluvy
 • O sobě: Jsem řeholní sestra, boromejka. Sloužím u nemocných v Praze – Řepích a také vyučuji na střední škole Jana Boska. O duchovní doprovázení se zajímám, pro mě osobně je velkou pomocí na cestě k Bohu i k sobě samé. To, co dostávám, chci také dávat. Absolvovala jsem kurz duchovního doprovázení.


Bernadeta Bednaříková

 • Kapacita: 3 osoby
 • Časové možnosti: Dle domluvy
 • O sobě: Jsem školská františkánka a v současné době pracuji jako vychovatelka na středoškolském domově mládeže u sv. Ludmily, který letos provozujeme v budově nedaleko stanice metra I. P. Pavlova. Náš způsob života je inspirovaný příkladem sv. Františka z Assisi a jako společenství usilujeme svou činností přispívat k celkovému růstu a rozvoji člověka.


Samuel Privara

 • Kapacita: 8 osob
 • Časové možnosti: vždy po individuální domluvě
 • O sobě: Jsem jezuita a v současné době působím jako studentský kaplan ve VKH Praha, farní vikář u Nejsv. Salvátora a exercitátor v Kolíně. 


František Hylmar

 • Kapacita: 2 osoby
 • Časové možnosti: Mohu nejlépe dopoledne a odpoledne, večery méně nebo až pozdější
 • O sobě: František Hylmar, jsem jezuita od kostela sv. Ignáce. Léta dávám exercicie, doprovázím a podílím se na vedení kurzu duchovního doprovázení, všechno v duchu ignaciánské spirituality.


s. Simeona

 • Kapacita: 4 osoby
 • Časové možnosti: podľa indiviuálnej dohody
 • O sobě: Som rehoľná sestra Congregatio Jesu, založenou Mary Ward, ktorá sa inšpirovala sv. Ignácom z Loyoly. Náš sposob života je podľa ignácianskej spirituality. Študovala som spiritualitu. Aktuálne bývam v Prahe a venujem sa doprevádzaniu a dávaniu exercícii.


Maxmiliána Holíková

 • Kapacita: 4 osoby
 • Časové možnosti: pondělí a středa dle domluvy
 • O sobě: Jsem boromejka, pracuji v intenzivní péči v Nemocnici Pod Petřínem, věnuji se duchovnímu doprovázení, dokončuji psychoterapeutický výcvik.


Zuzana Magerová

 • Kapacita: 2 osoby
 • Časové možnosti:  dle domluvy                        
 • O sobě: Jmenuji se Zuzana Magerová, pocházím ze Slovenska.Jsem sestrou salesiánkou 12 let. Jako sestry salesiánky se věnujeme výchově dětí a mladých lidí. Bydlím v komunitě v Karlíně a letos doprovázím žáky-ošetřovatele na odborném výcviku v nemocnici. Čím dál, tím víc si uvědomuji, jak se v životě potřebuji opírat o jistotu Božího Slova, které má moc, a z kterého se dá čerpat do každého dne. Snažím se proto naslouchat Slovu a učím se nechávat prostor jeho tvůrči síle.


Eva Liškutinová

 • Kapacita: Mohu doprovázet 2 studenty.
 • Časové možnosti: Dle dohody dopoledne nebo večer podle dnů v týdnu.
 • O sobě: Jmenuji se Eva Liškutinová. Jsem sestra salesiánka (FMA), denně jsem v kontaktu s dětmi a mladými lidmi a momentálně působím v Praze- Karlíně. Pocházím z jižní Moravy a jako sestra jsem prožila mnoho let  v Itálii v mezinárodních komunitách. Každý den čerpám z pokladu Božího slova, které mě provází na cestě.


Petr Havlíček

 • Kapacita: 2 osoby
 • Časové možnosti: V podstatě kterýkoliv den v týdnu.
 • Dávám přednost osobnímu setkávání.
 • O sobě:  Jsem jezuita, 7 let jsem byl studentským knězem VKH Olomouc, nyní působím v Praze. Od roku 2006 se věnuji individuálnímu doprovázení při ignaciánských duchovních cvičení nebo při osobní modlitbě ve všedním životě.


Doubravka Mazancová

 • Kapacita: 2 osoby
 • Časové možnosti: Čtvrtky během dne i večer a středa večer
 • O sobě: Pocházím z Police nad Metují, v současné době žiji ve Dvoře Králové nad Labem, kde náš řád (Kongregace sester Matky Božího milosrdenství) vlastní malý domek poblíž ZOO. V našem řádu máme pouze jednu světici, ale za to je známá po celém světě – svatou Faustynu Kowalskou, díky které máme modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství a také obraz milosrdného Ježíše.Pracuji v Charitě v kanceláři a ve farnosti jako pastorační asistentka. Baví mě zpěv, hra na kytaru, turistika a geocaching. Duchovnímu doprovázení se věnuji třetím rokem.


Jana Marková FMA

 • Kapacita: 1 člověk
 • Časové možnosti: spíš dopoledne, odpoledne středa, večery ne
 • O sobě: Je mi 35 let, jsem salesiánka, pracuji jako vychovatelka na Domově mládeže v Karlíně, ráda sdílím s mladými život.


Radek Gottwald

 • Kapacita: 2 osoby
 • Časové možnosti: podle domluvy
 • O sobě: Je mi 56 let, jsem salesián kněz, v současnosti působím jako kaplan v Praze-Kobylisích.


SM Alžběta

 • Kapacita: 1 osoba
 • Časové možnosti: mohu dopoledne a odpoledne v pracovní dny
 • O sobě: Jsem přes 30 let sestrou boromejkou, nyní v klášteře na Malé Straně. Pracuji spíše s papírem a počítačem v kanceláři. V doprovázení se dělím o svoji dobrou zkušenost doprovázeného života.


Alena Rousová

 • Kapacita: 2 osoby
 • Časové možnosti: v pracovní dny zpravidla 16.30 – 20.00, v sobotu a v neděli se mohu přizpůsobit
 • O sobě: Patřím do Společnosti sester Ježíšových, která žije podle ignaciánské spirituality. Pracuji v administrativě v provinčním domě českých jezuitů na Ječné ul. 2, kde je i byt naší komunity.


Marie Mičková

 • Kapacita: 1 osoba
 • Časové možnosti: čtvrtek a pátek odpoledne přede večerní mší u sv. Ignáce nebo po ní. Je možné se setkat i o víkendech dle vzájemné domluvy.
 • O sobě: Jmenuji se Marie Mičková. Jsem řeholní sestra ze Společnosti sester Ježíšových. V pražské komunitě sester SSJ žiji od ledna letošního roku a pracuji jako zdravotní sestra v ordinaci praktické lékařky pro dospělé. Těším se na společné sdílení o zkušenostech s modlitbou.


Dagmar Valová

 • Kapacita: 1 osoba
 • Časové možnosti: orientační doba, je třeba předem se domluvit: po + pá odpoledne 15 – 20 hod, út 16 – 19hod, st kdykoli, víkend lichý kdykoli, sudý 14 – 15 hod (26.11.-3.12. mimo Prahu – nedostupně)
 • Jsem sestra Ježíšova. Poslání Společnosti sester Ježíšových je apoštolát povolání, život v Duchu Kristově podle spirituality svatého Ignáce. V Církvi pracuji (dříve jako pečovatelka, kuchařka, vrátná) dnes jedna z kostelníků u svatého Ignáce.


Pavel Banďouch

 • Kapacita: Max. 3
 • Časové možnosti: Pondělí dopoledne, čtvrtek celý den podle dohody, pátek odpoledne/večer, neděle
 • Jsem jezuita, dělám doktorát na FFUK z českých dějin, zapojuji se do pastoračních aktivit provincie.