Studentská mše – modlitební večer

Příspěvky

Srdečně vás zveme na mši svatou ve středu 23.11. v 19 hod do kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí, která bude obětována za prarodiče.

🤗Po ní bude následovat nejen možnost společného posezení v Družinském sále, ale také ještě jedna novinka: nabídka třech různých večerních modliteb, během kterých se můžete ztišit a odevzdat Pánu, co prožíváte.Vybrat si budete moct z modlitby s Písmem, modlitby se zpěvy Taizé a z doprovázeného examenu.

🕰️Examen je modlitbou, v níž se společně s Bohem díváme na nějaký čas našeho života. Nalézáme v něm tak stopy Boží přítomnosti, které nám pomohou dobře se rozhodnout v tom, co a jak dělat v našem životě.

🎼Na modlitbu Taizé si, pokud budete chtít, můžete přinést vlastní nástroj a zapojit se na místě hraním.

📔Při modlitbě s Písmem se necháme vtáhnout do příběhu a budeme rozjímat, co to pro náš život znamená.

Vyjděte vstříc Boží náruči! ♥️