PoVyK: Rozhoduj se jako jezuita

Příspěvky

PoVyK neboli Pondělní vysokoškolský klub se koná v pondělí přibližně jednou za měsíc v Družinském sále při kostele sv. Ignáce z Loyoly. Jde o vzdělávací a kulturní složku našeho VKH. Zveme hosty z oblasti církve a náboženství, sebepoznání, vzdělávání, filozofie, aktuálního dění ve společnosti a mnohých dalších oblastí.

🕐pondělí 5.12. v 19 hodin v Družinském sále v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí

Téma: Rozhoduj se jako jezuita

🙏Velké množství rozhodnutí v záležitostech velkých i malých před námi stojí každý den. Rádi bychom se vždy rozhodli správně. Jak to ale udělat? Přednáška na téma rozlišování a rozhodování založena na knize Rozhoduj se jako jezuita a připravované knize Jezuitský návod na rozhodování uslyšíte už první prosincové pondělí. Přednášku povede náš studentský kaplan a autor zmíněného titulu p. Samuel Prívara. Máte se na co těšit!