Studentská mše svatá v kostele Nejsvětějšího Salvátora

Příspěvky

🤩Ve VKH Praha je pravidlem že poslední mše těsně před vánočními svátky probíhá v kostele Nejsvětějšího Salvátora na Starém městě. I v letošním roce se této tradice budeme držet.

🕑Čas začátku mše zůstává stejný – 19 hodin. Přesto ale raději vyrazte dříve, abyste nepropásli začátek.
Mši bude celebrovat P. Tomáš Halík. Doprovodí naše schola Rytmig.
Přede mší tentokrát nebude možnost zpovědi. Všichni zájemci o ministrování jsou očekávání v sakristii čtvrt hodiny před začátkem mše.

🍻Zcela neobvykle jste zváni ke družení se ve Druž… tedy v prostorách kostela Nejsvětějšího Salvátora. Mohli bychom Vás nudit dlouhým popisem, jak se k občerstvení dostat. Vhodnější ale bude, když zpozorníte během ohlášek.

Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední družinskou v letošním kalendářním roce, uděláme si ji trochu slavnostnější. Budeme rádi, když nám přispějete jakýmkoli typem pokrmu, ať už menším či větším, slaným nebo sladkým. Vše můžete donést přede mší nebo po mši do sakristie.

Už se Vás nemůžeme dočkat!!!

VKH Praha 💖