Adorace s písněmi chval

Příspěvky

VKH Praha zve opět ke společné adoraci s chválami.
Budou se konat v úterý 28.2. 2023 v 19 hodin v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí ve Družinském sále. Dovnitř se dostanete přes průchod z ulice Ječná 2 na boku kostela. Chceme upozornit, že vrata do průchodu na Ječné 2 bývají otevřené pouze do 19:30.
Přijďte se ponořit do Boží přítomnosti, chválit Pána a načerpat z každého momentu s Ním chuť do každodenního života.