Postní duchovní doprovázení osobní modlitby ve VKH

Příspěvky

Prožij postní dobu duchovněji! Využij této příležitosti a zúčastni individuálního doprovázení v modlitbě s doprovázejícími z řad kněží a řeholníků.

O co přesně jde?

Jedná se o individuální doprovázení v modlitbě. K dispozici je tým doprovázejících z řad kněží a řeholníků, z nichž jeden Ti bude v postě věnovat svůj čas a bude Tvým doprovázejícím osobní modlitby. Je to jednoduché. Během postu bys strávil/a každý den (třeba 20 minut) v osobní modlitbě, jednou týdně se setkal/a se svým doprovázejícím (prezenčně nebo online podle domluvy) a svou zkušenost modlitby s ním reflektoval/a.

Může to být skvělá příležitost nejen k prožití letošní postní doby, ale i jako zkušenost s “malou školou” modlitby.

Doprovázení začne v týdnu po první postní neděli.

Přihlašování bylo uzavřeno

Doprovázející

Bernadeta Bednaříková

 • Kapacita: 3 osoby
 • Časové možnosti: Dle domluvy
 • O sobě: Jsem školská františkánka a v současné době pracuji jako vychovatelka na středoškolském domově mládeže u sv. Ludmily, který letos provozujeme v budově nedaleko stanice metra I. P. Pavlova. Náš způsob života je inspirovaný příkladem sv. Františka z Assisi a jako společenství usilujeme svou činností přispívat k celkovému růstu a rozvoji člověka.

a

Samuel Privara

 • POUZE pro zájemce ochotné a schopné věnovat KAŽDÝ DEN modlitbě.
 • Kapacita: 4 osoby
 • Časové možnosti: vždy po individuální domluvě
 • O sobě: Jsem jezuita a v současné době působím jako studentský kaplan ve VKH Praha, farní vikář u Nejsv. Salvátora a exercitátor v Kolíně.

a

František Hylmar

 • Kapacita: 2 osoby
 • Časové možnosti: Mohu nejlépe dopoledne a odpoledne, večery méně nebo až pozdější
 • O sobě: František Hylmar, jsem jezuita od kostela sv. Ignáce. Léta dávám exercicie, doprovázím a podílím se na vedení kurzu duchovního doprovázení, všechno v duchu ignaciánské spirituality.
 • Kontakt: f.hylmar@jesuit.cz;

a

s. Simeona

 • Kapacita: 4 osoby
 • Časové možnosti: podľa indiviuálnej dohody
 • O sobě: Som rehoľná sestra Congregatio Jesu, založenou Mary Ward, ktorá sa inšpirovala sv. Ignácom z Loyoly. Náš sposob života je podľa ignácianskej spirituality. Študovala som spiritualitu. Aktuálne bývam v Prahe a venujem sa doprevádzaniu a dávaniu exercícii.

a

Eva Liškutinová

 • Kapacita: Mohu doprovázet 2 studenty.
 • Časové možnosti: Dle dohody dopoledne nebo večer podle dnů v týdnu.
 • O sobě: Jmenuji se Eva Liškutinová. Jsem sestra salesiánka (FMA), denně jsem v kontaktu s dětmi a mladými lidmi a momentálně působím v Praze- Karlíně. Pocházím z jižní Moravy a jako sestra jsem prožila mnoho let  v Itálii v mezinárodních komunitách. Každý den čerpám z pokladu Božího slova, které mě provází na cestě. 

a

Petr Havlíček

 • Kapacita: 2 osoby
 • Časové možnosti: V podstatě kterýkoliv den v týdnu.
 • Dávám přednost osobnímu setkávání.
 • O sobě:  Jsem jezuita, 7 let jsem byl studentským knězem VKH Olomouc, nyní působím v Praze. Od roku 2006 se věnuji individuálnímu doprovázení při ignaciánských duchovních cvičení nebo při osobní modlitbě ve všedním životě.

a

Zuzana Horáková

 • Kapacita: 2 osoby
 • Časové možnosti: pondělí – 1) od 15.00 do 16.00 
 • 2) od 16.00 do 17.00 u sv. Jiljí.
 • O sobě: Zuzana Horáková je lektorka, facilitátorka, katechetka, působí v Praze a v Roudnici n/L. Chodila na DAMU, živí se divadlem. 
 • V divadle pracuje především se studenty, v církvi se věnuje hlavně katechumenům, biřmovancům a hledajícím. Absolvovala kurz duchovního doprovázení a pokračuje ve formaci. 

a

Doubravka Mazancová

 • Kapacita: 2 osoby
 • Časové možnosti: Čtvrtky během dne i večer a středa večer
 • O sobě: Pocházím z Police nad Metují, v současné době žiji ve Dvoře Králové nad Labem, kde náš řád (Kongregace sester Matky Božího milosrdenství) vlastní malý domek poblíž ZOO. V našem řádu máme pouze jednu světici, ale za to je známá po celém světě – svatou Faustynu Kowalskou, díky které máme modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství a také obraz milosrdného Ježíše.Pracuji v Charitě v kanceláři a ve farnosti jako pastorační asistentka. Baví mě zpěv, hra na kytaru, turistika a geocaching. Duchovnímu doprovázení se věnuji třetím rokem.  

a

Jana Marková FMA

 • Kapacita: 1 člověk
 • Časové možnosti: spíš dopoledne, odpoledne středa, večery ne
 • O sobě: Je mi 36 let, jsem salesiánka, pracuji jako vychovatelka na Domově mládeže v Karlíně, ráda sdílím s mladými život.

aaa

Zuzana Magerová

 • Kapacita: 1 osoba
 • Časové možnosti:  dle domluvy                        
 • O sobě: Jmenuji se Zuzana Magerová, pocházím ze Slovenska.Jsem sestrou salesiánkou a jako sestry se věnujeme výchově dětí a mladých lidí. Bydlím v komunitě v Karlíně a doprovázím žáky na odborném výcviku v nemocnici. Mám ráda lidí a pro vztah s nimi se učím čerpat. Snažím se proto naslouchat Slovu a nechávat prostor jeho tvůrči síle.

aaa

Pavel Banďouch

 • Kapacita: 3
 • Časové možnosti: Ideálně čtvrtky večer, ale v zásadě podle domluvy.
 • O sobě: Jsem jezuita, aktuálně píšu doktorát z historie na Filozofické fakultě UK. Účastním se různých aktivit VKH Praha, mimo to duchovně doprovázím při některých kurzech v Kolínském klášteře.

aaa

Maxmiliána Zuzana Bendová

 • Kapacita: 3
 • Časové možnosti: středa dopoledne a odpoledne, pátek dopoledne nebo odpoledne a podle domluvy
 • O sobě: Jsem školská františkánka. Aktuálně působím v Praze v Křesťanském domově mládeže u sv. Ludmily. Dlouhá léta pracuji s mladými lidmi jako pedagog a stále mě to těší, ba dokonce čím dál víc.  Vystudovala jsem spirituální teologii a nadále se jí zabývám. Mám radost, když mohu pomoci druhému objevit, k čemu je stvořen, a pomoci mu přiblížit se k Bohu.

Radek Gottwald

 • Kapacita: 2 osoby
 • Časové možnosti: podle domluvy
 • O sobě: Je mi 56 let, jsem salesián kněz, v současnosti působím jako kaplan v Praze-Kobylisích.

SM Alžběta

 • Kapacita: 1 osoba
 • Časové možnosti: mohu dopoledne a odpoledne v pracovní dny
 • O sobě: Jsem přes 30 let sestrou boromejkou, nyní v klášteře na Malé Straně. Pracuji spíše s papírem a počítačem v kanceláři. V doprovázení se dělím o svoji dobrou zkušenost doprovázeného života.

Alena Rousová

 • Kapacita: 1 osoba
 • Časové možnosti: v pracovní dny zpravidla 16.30 – 20.00, v sobotu a v neděli se mohu přizpůsobit
 • O sobě: Patřím do Společnosti sester Ježíšových, která žije podle ignaciánské spirituality. Pracuji v administrativě v provinčním domě českých jezuitů na Ječné ul. 2, kde je i byt naší komunity.
 • Kontakt: rousova149@seznam.cz, tel. do práce 221 990 236 a domů 221 990 246

Marie Mičková

 • Kapacita: 1 osoba
 • Časové možnosti: Pondělí a středa dopoledne, ostatní dny pracovního týdne odpoledne. Je možné se setkat i o víkendech dle vzájemné domluvy.
 • O sobě: Jmenuji se Marie Mičková. Jsem řeholní sestra ze Společnosti sester Ježíšových a pracuji jako zdravotní sestra v ordinaci praktické lékařky pro dospělé. Těším se na společné sdílení o zkušenostech s modlitbou.

Dagmar Valová

 • Kapacita: 1 osoba
 • Časové možnosti: po domluvě: po + út + pá odpoledne; st přizpůsobím se, víkend lichý kdykoli, sudý 14 – 15 hod
 • Sestra Ježíšova; poslání Společnosti sester Ježíšových je apoštolát povolání, život v Duchu Kristově podle spirituality svatého Ignáce. V současné době pracuji coby jedna z kostelníků.

Filip Boháč

 • Kapacita: 2 osoby
 • Časové možnosti: Pondělí nebo úterý odpoledne mezi 13.30–17.30 (optimálně zkoncentrovat do jednoho dne)
 • O sobě: Dominikán, kněz, skaut, převor pražského kláštera. Věnuji se platformě Dominikánská a podcastu O Třech ve třech, mám na starost rekonstrukci našeho kláštera ve spolupráci s architektem Pleskotem.

Clemens Vránová

 • Kapacita: 2 osoby
 • Časové možnosti: PO, ST, PÁ v odpoledních hodinách – dle domluvy
 • O sobě: Jsem boromejka žijící v klášteře na Malé Straně, mám 49 let, jsem zdravotní sestra a v rámci celoživotního vzdělávání jsem studovala psychoterapii. V současné době působím ve vedení kongregace jako generální sekretářka. Ráda se sdílím s lidmi o životě s Bohem.