PoVyK: Věda a víra

Příspěvky

V letním semestru nás čeká čtyřdílný cyklus přednášek Věda a víra, který povede kaplan VKH Praha Samuel Prívara, SJ. 🤩
Co všechno mají věda a víra společné? V čem přesně se neshodnou? Cyklus zahrnuje tato témata:
• Epistemologie: poznání ve vědě a náboženství, neúplnost vědy
• Vztah mezi vědou a vírou: modely spolužití a spolupráce
• Hmota, vesmír: matérie, kosmologické otázky, kosmologie
• Život, mysl, mozek: evoluční teorie – klasická i moderní, evoluce a křesťanství, původ člověka, mysl a mozek, vědomí
• Věda a etika: interakce mezi vědou a etikou

Témata nejsou nijak konkrétně rozdělena na jednotlivé přednášky, budou se přelévat během celého cyklu. Po každé přednášce bude vždy následovat krátká diskuse.
V rámci přednáškového cyklu se bude také soutěžit o tři poukazy na exercicie do Kolína. Více informací se dozvíte na první přednášce, která se uskuteční už 13. března.
Následně se sejdeme ve dnech 24.4, 15.5., 5.6., a to vždy v 19 hodin v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí ve Družinském sále.