Mše svatá s adorací

Příspěvky

Srdečně Vás zveme na studentskou mši sv. obětovanou za naše vztahy a a směřování ve středu 19. 4. od 19:00 v kostele sv. Ignáce.

Celebrovat bude celebrovat o. Stanislaw Góra. Na mši sv. bude tentokrát speciálně navazovat krátká adorace, ve které se chceme modlit právě za naše vztahy. V průběhu adorace budeme přinášet prosby za naše životní povolání, za životní partnery/partnerky, duchovní povolání, za naše dnešní rodiny a za správné rozlišování ve věcech malých i velkých.

Přede mší sv. probíhá v podkroví modlitba růžence od 18:20 (sraz v průchodu z ulice Ječná zboku kostela). Modlitba ve společenství s možností přidat svůj úmysl na začátku nahlas nebo v tichosti může být příležitostí, jak se navzájem nést a být tady a teď s Pánem. Od 18:00 bude P. Stanislaw k dispozici ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru v místnosti 71 (zvonek již v zmíněném průchodu v ulici Ječná zezadu kostela). Všichni jste také zváni na následné posezení do Družinského sálu.