[VKH Praha] 27. týden s VKH 17.-23.4.

Milí přátelé,

Nejprve Vám všem patří velký dík za to, jak skvělou atmosféru jste společně s námi vytvořili. Jistě ve Vás stále doznívá spoustu okamžiků. Pojďme toho využít a zkusit je sepsat do zpětné vazby, abychom se my organizátoři mohli poučit a v příštím roce měli motivaci ples posunout na ještě vyšší BOŽÍ úroveň. Chceme znát Váš názor! Anonymní zpětná vazby – PLES (google.com)   

Akce VKH v týdnu 17.-23.4.:

ÚTERÝ 18.4. 

Útes
Úterní společenství neboli ÚTES je společenství mladých lidí, ve kterém se člověk setká s novými kamarády a má příležitost se obohatit nejen společnou modlitbou. Sejdeme se jako obvykle v 19 hodin v podkroví VKH na adrese Ječná 2.

STŘEDA 19.4.

Ranní modlitba s Písmem
Pojďme společně začít den rozjímáním nad Písmem a všechny své starosti odevzdat Pánu. Setkáváme se každou středu v 7 hodin ráno. Vchod je z průchodu na Ječné 2 u kostela sv. Ignáce. S sebou si můžete vzít Bibli a snídani.

Mše svatá
– V kostele sv. Ignáce v 19 hodin obětovaná za naše vztahy a směřování
– Přede mší se můžete připojit k modlitbě růžence v podkroví, sraz bude v 18:20 v průjezdu na Ječné 2
– Celebrovat bude host P. Stanislaw Góra. Přede mší sv. probíhá v podkroví modlitba růžence od 18:20 (sraz v průchodu z ulice Ječná zezadu kostela). Modlitba ve společenství s možností přidat na začátku nahlas nebo v tichosti svůj úmysl může být příležitostí, jak se navzájem nést a být tady a teď s Pánem. Od 18:00 bude P. Stanislaw k dispozici ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru v místnosti 71 (zvonek již v zmíněném průchodu v ulici Ječná zezadu kostela).
– Všichni zájemci či zájemkyně o ministrování se scházejí 11 minut přede mší svatou v sakristii, jelikož během sedmi měsíců, se z nich stali ministranti-profící. Přesto jste mezi nimi vítáni.  
– O hudební doprovod se postará schola Rytmig, která se schází 16:55 v průjezdu na Ječné 2. Přidejte se k nám!
– Ihned po mši tentokrát speciálně bude navazovat krátká adorace. Tu nám rovněž doprovodí schola Rytmig. Chceme se v ní modlit právě za naše vztahy. V průběhu budeme přinášet prosby za naše životní povolání (životní partneři/partnerky, duchovní povolání), za naše dnešní rodiny a za správné rozlišování ve věcech malých i velkých. Po skončení adorace se samozřejmě přesuneme i do Družinské.  

ČTVRTEK 20.4.

Sportování s lazarem
Přijďte si zasportovat s lazarem. Scházíme se každý čtvrtek od 19 do 21 hodin na adrese Umělecká 8, Praha Holešovice (vchod zezadu ze dvora prosklenými dveřmi).  Hrajeme florbal od 19 do 20:20 a volejbal do 21 hodin. Každý poslední čtvrtek v měsíci ukrojíme trochu času z florbalu a věnujeme ho basketbalu. Moc se na Vás těšíme! 
Více informací naleznete na webu VKH Praha: Lazar – VKH Praha

 

Emailové ohlášky na další týdny:

Povyk
pondělí 24.4.  
Již příští pondělí se setkáme na dalším povyku. V letním semestru v rámci pondělního vysokoškolského klubu probíhá čtyřdílný cyklus přednášek Věda a víra, který vede kaplan VKH Praha Samuel Prívara, SJ. Co všechno mají věda a víra společné? V čem přesně se neshodnou? Cyklus zahrnuje tato témata: 

  • Epistemologie: poznání ve vědě a náboženství, neúplnost vědy
  • Vztah mezi vědou a vírou: modely spolužití a spolupráce 
  • Hmota, vesmír: matérie, kosmologické otázky, kosmologie 
  • Život, mysl, mozek: evoluční teorie – klasická i moderní, evoluce a křesťanství, původ člověka, mysl a mozek, vědomí 
  • Věda a etika: interakce mezi vědou a etikou 

Témata nejsou nijak konkrétně rozdělena na jednotlivé přednášky, budou se přelévat během celého cyklu. Po každé přednášce bude vždy následovat krátká diskuse.              
První z cyklu přednášek už máme za sebou. Co jste na ni říkali? Příště se setkáme opět v pondělí 24. dubna. Následně ve dnech 15.5., 5.6., a to vždy v 19 hodin v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí ve Družinském sále. Přijďte včas!
Soutěž o poukazy na exercicie do kolínského kláštera stále probíhá. Pokud jste student a máte zájem se zapojit na druhé přednášce se jistojistě ukažte.

Adorace s písněmi chval
úterý 25.4.
Zveme Vás na další adoraci s chválami. Budou se konat v úterý 25.4. v 19 hodin ve Družinském sále. Budeme velmi rádi, když přijdete do našeho společenství a budete společně s námi chválit živého Pána!

 

Pouť na Svatý kopeček
sobota 29.4.
Byli jste už někdy v jiném VKH než v tom našem? Tým VKH Česká republika pro nás přichystal akci, díky které budeme mít příležitost seznámit se se studenty a návštěvníky VKH třeba z druhého konce republiky. Potkáme se v sobotu 29. dubna v 10 hodin v Olomouci na vlakovém nádraží. Odsud vyrazíme přes Velkou Bystřici na Svatý kopeček. Na místě proběhne mše ve 14 hodin a poté prohlídka baziliky. V 17:30 doputujeme opět na místo srazu, kde se buďto můžeme rozloučit anebo pokračovat a poznat olomoucká zákoutí.

S VKH do Alp
2. – 9.9.
Týdenní akce v Alpách, která se uskutečnila už minulý rok. Náplň akce je prostá – v Alpách strávíme celý týden, projdeme je kříže krážem, dokud nás to bude bavit, zábava ale stejně stranou nepůjde, tak jako tak si společný čas užijeme naplno. Samozřejmě není nutné účastnit se veškerého programu se všemi ostatními.
Na akci pojedeme auty. V plánu je setkat se stejně jako minulá rok s naší partnerskou organizací v Innsbrucku. Loňský rok se nám podařilo vychytat skvělou cenu 4000 Kč.
S sebou si vezměte pohodlné oblečení na doma i do hor, tedy spíše sportovní, a to včetně obuvi. S sebou si připravte i hotovost pro všechny případy.
Přihláška pro zájemce: https://forms.gle/nhUBtCUrFUW7NXmq7
Podívejte se jak příjemný čas se v Alpách strávili loni: https://www.facebook.com/events/749043242944771/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

Přeji Vám krásně a snad už brzy skutečně jarní dny.

Za VKH Praha,
Viki