Závěrečná studentská mše svatá

Příspěvky

Zveme Vás ke slavení poslední studentské mše svaté tohoto akademického roku. Chceme Pánu společně poděkovat za celý uplynulý čas, za to, co nám dal, a to co, co nám vzal.
Celebrovat bude náš studentský kaplan Samuel Prívara SJ. Mše bude obětována za nadcházející léto. Proběhne jako obvykle v kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí v 19 hodin.
Zveme Vás k účasti na modlitbě růžence v podkroví ještě přede mší svatou. Setkáme se v 18:20 v průjezdu na Ječné 2. Dále nabízíme možnost duchovního rozhovoru nebo zpovědi od 17:30 do 18:45 v místnosti 71 v prostorách VKH (vchod průjezdem na Ječné 2).
Mši doprovodí schola Rytmig.
Na závěr večera jste zváni do Družinského sálu. Těšíme se na Vás!