[VKH Praha] Poslední mail s VKH

Drazí přátelé,

mně jednoduše baví se s vámi loučit. Záminku k napsání dalšího mailu si proto vždy najdu velmi snadno.

VKH přichází s novou příležitostí, ke které chce pozvat i Vás.

Před několika týdny otec arcibiskup poslal pastýřský list, v němž popisuje důležitost společenství a touhu po oživení našich farností, aby byla opravdu místem přijetí, naslouchání, prožívání obnovených vztahů a setkání se vzkříšeným Kristem. K modlitbě za oživení farností založil diecézní společenství adorátorů nazvané Eucharistická hodina. Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden, minimálně však jednou za měsíc. Někteří z nás jsme se rozhodli, že bychom se k výzvě našeho arcibiskupa za modlitbu za naše farnosti chtěli připojit a že bychom rádi vytvořili takové společenství v rámci VKH. Nejednalo by se o pravidelná setkávání, ale o společenství lidí, kteří by se snažili obvykle jednou týdně (minimálně jednou za měsíc) strávit půl hodiny před svatostánkem, a to po dobu jednoho roku (do června 2024). Na podzim tohoto roku bychom rádi uskutečnili společné setkání, abychom se mohli poznat a popřemýšlet, jak se vzájemně podporovat. Pokud byste měli chuť se zapojit, vyplňte prosím tento formulář:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbPja79D_k2NCLHnbcgSCNiqKl8CccxZUbaGw4HD4x-9B9VQ/viewform?usp=sf_link

Tak ještě jednou – mějte se nádherně a důvěřujte Pánu!

Za VKH Praha
Viki